Avgörande för Skutberget

Ledare
PUBLICERAD:
Snart välkomna till Skutberget?
Foto: Kirsty Wigglesworth/AP
I morgon kväll kan det avgöras om det blir något av med planerna på en Muminpark på Skutberget i Karlstad. Säger Socialdemokraternas representantskap nej så blir det helt plötsligt en majoritet mot Muminetableringen i kommunfullmäktige.

Osvuret är förstås bäst, men det skall nog mycket till för att de ungefär 60 medlemmarna i partiets representantskap skulle göra tummen ner. Det må finnas ett visst internt missnöje, men likt det missnöje som finns mot Muminplanerna utanför partiet så rör det sig om en ganska högljudd skara, och det är de som hörs och syns mest. Det betyder inte att det finns en aktivt engagerad majoritet som är motståndare.

Bortsett från själva sakfrågan så skulle ett nej i praktiken innebära ett misstroende mot den nuvarande ledningen, med kommunalråden Linda Larsson och Anders Tallgren, samt arbetarekommunens ordförande Kenneth Svensson, i spetsen. De har aktivt argumenterat för och profilerat sig som Muminvänner. Skulle Socialdemokraterna i Karlstad ha råd med den uppslitande process som ett sådant misstroende skulle innebära?

Socialdemokraterna i Karlstad må ha problem i opinionen, men det vore ett misstag att skylla det på Muminvänligheten, även om partiets valanalys sade så. Problemen går djupare än så. De har varit vilsna sedan de förlorade makten i stadshuset och den långa frånvaron har satt sina spår i ett parti där just själva maktinnehavet ofta anges som ett existensberättigande i sig. Och även om det nuvarande blågröna styret har sin beskärda del av misstag (mycket beroende på eftergifter åt Miljöpartiet) så har de under lång tid visat sig kompetenta att styra kommunen.

Muminmotståndarna utanför partiet har gjort flera inte särskilt oblyga försök att påverka processen, genom att höra av sig till olika socialdemokrater och skriva diverse inlägg där de förment säger sig ha partiets – som de inte ens är medlemmar i – bästa för ögonen. Kampanjandet har ibland slagit över i rent hat och hot, särskilt mot Linda Larsson. Något som Muminmotståndarna i Karlstadpartiet uttryckt sig nonchalant om, vilket väl säger det mesta om dem.

Oaktat allt detta så finns det många anledningar till att rösta för en Muminpark. Det i dag eftersatta Skutberget behöver en upprustning, och intäkterna från ett Muminland ger särskilt goda möjligheter till det. Skutberget är stort och Muminlandet skulle inte ta en avgörande del av det. Kommunens planer för övriga Skutberget ser också mycket lovande ut. Kort sagt så skulle Mumin bli ett lyft för hela Skutberget.

Det är heller inte så att kommunen betalar för ett Muminland, annat än de markarbeten och liknande som skulle behövts vid en upprustning i vilket fall som helst. Risken står det finska Muminbolaget för, och de kommer också att betala hyra till kommunen. Finnarna tror på Karlstad och Skutberget. Det vore för sorgligt om inte Karlstadsborna trodde på sig själva. En Muminetablering skulle vara mycket positiv för den allt viktigare besöksnäringen, och det gynnar också Karlstad och Värmland.

Det är dessa positiva konsekvenser som Socialdemokraterna i Karlstad har sett, tillsammans med kommunens blågröna styre. Det skär tvärs över partigränserna och det är värdefullt i sig med tanke på den långsiktighet som också behövs. Förhoppningsvis så ser Socialdemokraternas representantskap det också så när de på torsdagskvällen skall bestämma sig.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.