The survival of the fittest

Krönikor
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Sören Dalevi krönika
Vi är skapade för att tänka på oss själva, att slå tillbaka och hämnas. Är det inte det som evolutionsbiologin lär oss? Det var ju trots allt så våra förfäder överlevde.

The survival of the fittest - Den starkes överlevnad. Om någon slår oss, måste vi sålunda slå tillbaka, och helst hårdare. Denna hållning finns beskriven i Bibeln: ”Öga för öga, tand för tand” (2 Mos 21:24). Problemet är bara att om vi alla levde efter det, skulle de flesta av oss sluta som både blinda och tandlösa.

Jesus är radikal på detta område. I Bergspredikan, hans mest kända tal – som du finner i Matteusevangeliet (kapitel 5-7) – konstaterar han: ”Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte … om någon slår dig på högre kinden, så vänd också den andra mot honom”. Sedan mynnar Bergspredikan ut i det som bibelforskarna ser som dess höjdpunkt: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matt 7:12). Men är denna attityd till livet verkligen möjlig att leva efter? Är inte Jesus rejält naiv?

Det är i år 25 år sedan Sydafrika tillsatte sin Sannings- och Försoningskommission. Den byggde på Bergspredikan: att istället för att skapa en våldspiral av hämnd och halvblinda människor, så valdes förlåtelse som strategi. Biskop Desmond Tutu, som var kommissionens ordförande, uttryckte det just med de orden när han summerade sina år i kommissionen: ”I Sydafrika valde vi förlåtelse före hämnd. Det valet gjorde att vi undvek ett blodbad… Att välja förlåtelse gjorde oss till starkare och friare människor”.

Förlåtelse är inte svaghet. Tvärtom, menar Tutu.

Tutu har utförligt beskrivit processen med kommissionen, och de bestialiska vittnesmål man stundtals fick höra. Men också de gripande vittnesmålen. Som det från biskop Malusi Mpumlwana, som utsattes för hemsk tortyr på grund av sitt engagemang för svartas lika rättigheter. Biskop Malusi kommer på sig själv, mitt under tortyren, att han får en insikt om poliserna som torterar honom: ”Detta är Guds barn, och de håller på att förlora sin mänsklighet. Vi måste hjälpa dem att återfinna den”. Som Desmond Tutu konstaterar: ”Att se mänskligheten hos dem som utför dessa hemska handlingar mot en är inte svaghet. Det är heroisk styrka”.

Ja, det är den starkaste insikt Desmond Tutu tar med sig från sitt ordförandeskap: förlåtelse är inte svaghet. Tvärtom menar Tutu: förlåtelse är i djupaste mening i vårt eget självintresse. Jag har som präst och som människa mött människor som fastnat i bitterhet och hat, och som decimerat sig själv och andra genom att till varje pris söka hämnd på sin motpart. Och vet du vad? De blir aldrig lyckliga. Deras ilska och bitterhet förgiftar inte bara dem själva, utan spiller dessutom över på deras omgivning.

Att vända andra kinden till betyder inte att vi väljer att blunda när folk beter sig illa mot andra, eller att vi negligerar ondskan. Dumheter och taskigt beteende ska motarbetas. IS-terrorister ska inte daltas med, de ska bakom lås och bom. Att vända andra kinden till innebär bara att vi inser att hämnd, ilska och bitterhet inte löser någonting på riktigt. Det innebär att vi inser att förlåtelse – hur svår den än är – alltid är den bättre vägen att gå om vi själva och vår omgivning vill må bra.

Förlåtelsen är på så sätt en utveckling i evolutionen. Det är det som gör att vi ser upp till personer som biskop Malusi: att vara den som förlåter är helt enkelt att vara den starke.

The survival of the fittest, du vet.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.