Replik: Kostsam dubbelmoral med Socialdemokraterna

Debatt
PUBLICERAD:
Vi har från det blågröna styret i vård- och omsorgsnämnden i Karlstad lagt en rad politiska initiativ med fokus både på att bibehålla och utveckla en god kvalitet, skriver Christian Holm Barenfeld.
Foto: Fredrik Karlsson
Vi från det blågröna styret i Karlstad är övertygade om att vi kan utveckla både kvalitet och effektivitet samt förbättra företagsklimatet i kommunen genom att stärka valfriheten i verksamheten, skriver Christian Holm Barenfeld.

Svar till Linda Larsson med flera (NWT 19/11).

Vård- och omsorgsnämnden jobbar målmedvetet för att utveckla vår verksamhet. Vi vill stärka kvaliteten ytterligare och öka valfriheten inom omsorgsverksamheten i vår kommun – allt för att de äldre som är i behov av våra tjänster ska ges bästa möjliga service och omvårdnad. Våra medarbetare är nyckeln i detta arbete.

Vi har från det blågröna styret i vård- och omsorgsnämnden i Karlstad lagt en rad politiska initiativ med fokus både på att bibehålla och utveckla en god kvalitet. Detta för att vara ekonomiskt effektiva samt för att öka valfriheten för våra kunder och medarbetare. I grunden handlar det om att få in fler utförare inom våra verksamheter så att det inte bara är kommunen som är utförare. Med fler företag ökar konkurrensen och entreprenörskapet i vår kommun något som i slutändan är bra för kvaliteten. Utöver det som beskrivs ovan följs all vår verksamhet upp kontinuerligt för att hela tiden utvecklas.

I en tidigare replik blir den socialdemokratiska dubbelmoralen extra tydlig. De upprörs över att jag menat att de förhåller sig till frågan om valfrihet på ett nära ohederligt sätt. Detta då de två vårdboenden som i dag drivs på entreprenad av privata företag lades ut av den majoritet som leddes av Socialdemokraterna för omkring tio, respektive femton år sedan.

Jag är inte helt säker på att helhetsbilden upplevs vara mer hederlig eller mindre dubbelmoralisk efter att ha tagit del av det senaste debattinlägget i frågan från Socialdemokraterna. De klargör förvisso att de inte hade för avsikt att öka valfriheten och stärka kvaliteten för varken de boende, de anställda eller övriga Karlstadsbor när de lade ut vårdboendena på entreprenad. Inte heller var tanken att skapa ett bättre företagsklimat i vår kommun, något som i alla fall vissa socialdemokrater annars brukar hävda är viktigt. Deras tanke var snarare att använda de privata företagen som referensobjekt till den kommunala verksamheten.

Då de socialdemokratiska företrädarna på allvar menar att valfriheten och situationen för de boende inte förbättras och att medarbetarnas situation försämras genom att lägga ut verksamheter på entreprenad så framstår det som direkt cyniskt av de tidigare S-ledda kommunledningarna att ”offra” boende och medarbetare med målet att skaffa sig referensobjekt till den kommunala verksamheten.

För saks skull så har vi från nuvarande ledning i kommunen och i vård- och omsorgsnämnden en helt annan uppfattning. Vi från det blågröna styret i Karlstad är övertygade om att vi kan utveckla både kvalitet och effektivitet samt förbättra företagsklimatet i kommunen genom att stärka valfriheten i verksamheten. Vi tyckte också att det var bra att Socialdemokraterna tidigare valde att lägga ut de två boendena på entreprenad. De boende och personalen på dessa boenden har även idag en bra situation och nu fortsätter vi att stärka valfriheten ytterligare. Till skillnad från Socialdemokraterna använder vi inte entreprenörerna som slagträn i den politiska debatten.

Utöver detta påpekar Socialdemokraterna att det är tack vare dem som de delade turerna för våra medarbetare nu, så långt det är möjligt, kommer tas bort. Målet att vi inte ska ha några ofrivilliga arbetspass med delade turer. Jag vill inte ta äran från Socialdemokraterna i denna fråga och konstaterar att en enig nämnd står bakom denna ambition. Men om vi hade gjort detta genom att anta det förslag som lades fram av Socialdemokraterna hade det årligen ökat kostnaderna för förvaltningen med 30–40 miljoner kronor.

Med vår politik sker ett genomförande utan ökade kostnader, vilket gynnar såväl våra kunder som medarbetare likväl som kommunens skattebetalare.

Christian Holm Barenfeld (M)

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.