"Anders Tallgren vill inte lyssna"

Debatt | Muminlandet
PUBLICERAD:
Bo Landin ger svar på blogginlägg från Anders Tallgren (S).
Foto: Marianne Landin
Replik till Anders Tallgren – blogg i NWT 21 november

Kommunalrådet Anders Tallgren (s) har i sin senaste blogg i NWT förfärats över att jag tagit kontakt med honom för att påverka Socialdemokraternas interna beslut om Skutberget.

Tallgren skriver att jag: ”…också intresserat sig för Socialdemokraternas interna process och beslut. Han har mailat och uppmanat mig att byta hållning i frågan och att jag därigenom ska påverka så att partiet ändrar ståndpunkt. I gengäld erbjuds jag ett gemensamt kommunikativt utspel med Landin. Han lovar att stå bakom mig med all den ”opinionskraft” som han har. () Det här är fullt verkliga påverkansmetoder som sker i Karlstad år 2019. Man häpnar.”

Jag skrev till Anders Tallgren som fristående opinionsbildare. Min ståndpunkt är glasklar: en Muminpark på Skutberget är fel sätt att utveckla området och bryter mot de planer som tidigare antagits i kommunen och som ska styra arbetet framöver. Lägg därtill att jag också anser att en kommersiell nöjesanläggning på en attraktiv strandtomt i ett älskat friluftsområde av riksintresse, skyddad bakom strandskydd, är fel väg att vandra vidare på mot framtiden.

I mina kommunikationer med kommunalråden Nisser (m), Lidén och Bubholz (mp) har jag genom åren framfört mina åsikter, med förhoppningen att de argument jag haft ska påverka dem som politiker. Jag har sagt att jag uppskattar människor som engagerar sig politiskt och lyssnar till medborgarna och för deras talan. Jag har fått svar, med ganska tydliga ställningstaganden från dessa politiker, till stöd för deras åsikt i Mumin-frågan. Aldrig någonsin har de ifrågasatt min rätt att skriva till dem och försöka övertyga dem om att byta åsikt.

Anders Tallgren representerar uppenbarligen en annan typ av politiker. En som inte vill lyssna till medborgare och definitivt inte till människor utanför hans eget (krympande) parti. Han ”häpnar” över det faktum att medborgare vill vara med och påverka beslutsprocesser. Han verkar förakta potentiella väljare. Han vill inte ha mitt stöd som opinionsbildare. Även om en politisk övertygelse aldrig bygger på en enskild sakfråga, kan ett ställningstagande och politisk attityd spela roll. Om Tallgren, och partiet, byter åsikt skulle jag med nöje klappa dem om ryggen och säga att det var bra gjort, och att politiker som vågar lyssna till opinionen är värda uppskattning och stöd. Han betackar sig!

Jag har genom åren haft ett nära och mycket gott samarbete med socialdemokrater lokalt, regionalt och nationellt. Det torde vara känt att miljöförfattaren och landshövdingen Rolf Edberg varit min förebild. Edberg var en framgångsrik och viktig socialdemokratisk politiker från slutet av 1930-talet och framåt. Hans framgångsrika politiska kamp och visioner om världssamfundet, som också innebar att skydda Vänerns stränder med utökade strandskydd (som på Skutberget) gjorde mig stolt. Hans arv ville jag vårda genom att ta initiativet till att skapa Edbergstiftelsen. Arbetet i stiftelsen, i samarbete med kommunens alla partier, har genom året satt Karlstad på den svenska miljökartan. Vi har med stolthet - över block- och partigränser – gemensamt kunnat visa upp ett progressivt miljöarbete i kommunen, och med internationella förtecken också som ”global kommun”. Det är mot bakgrund av allt detta som jag hela tiden haft så svårt att förstå hur kommunen nu kan driva ett förslag som så tydligt går emot alla de goda intentionerna och de tydliga deklarationerna.

Till Anders Tallgren och alla andra socialdemokrater som i veckan träffas på representantskapsmötet, och som i praktiken avgör frågan om Skutbergets framtid, vill jag gärna skicka det här citatet från Olof Palmes berömda tal till SSU-kongressen 1964:

” Vi kan bli praktiska, realistiska och jordbundna. "Grå, dyre vän, är all teori. Och grönt är livets gyllene träd", citerar man ur Goethes Faust. Låt oss kasta teorin på skräphögen, låt oss välja livet. () Kanske kan detta låta bestickande. Likväl vågar jag med bestämdhet hävda: tag bort den långsiktiga viljeinriktningen med teorin och värderingar som grund och tag bort den känslomässiga övertygelsen som kraftkälla, och politiken i demokratin blir grå och trist. Möjligen kan man på den vägen styckevis förbättra, men man kan aldrig förändra samhället. Möjligen kan man göra något annat, men man kan aldrig skapa något annorlunda. Går man framåt med nosen mot marken, utan perspektiv bakåt och utan att rikta blicken mot en framtid som sträcker sig längre än nästa kvartal, så kan man aldrig omdana samhället, och då står man ständigt lika oförberedd inför de problem som framtiden bjuder. Den historiska erfarenheten ger tydligt besked om att den dag det så kallade praktiska livets män driver bort idéerna från den politiska arenan, då öppnar man vägen för ett fortskridande förfall för politiken i demokratin. () Men vissa lärdomar och erfarenheter får vi aldrig glömma. Framför allt detta: socialdemokratin har kunnat nå framgång därför att vissa enkla och grundläggande idéer och värderingar ständigt drivit rörelsen framåt, ständigt varit fältropet i strävandena att bereda människorna ett friare och rikare liv.”

Jag har extremt svårt att tro att Olof Palme skulle föredra ett kommersiellt jippo på naturskyddad mark ägd av kommuninvånarna, att han skulle riskera miljontals skattepengar till förmån för ett privat förtag utan rimliga garantier för återbetalning, och att förorda dyra fritidsaktiviteter för barnfamiljer i stället för att erbjuda gratis tillgång till fantastisk natur.

Om nu Anders Tallgren inte vill ha mitt opinionsmässiga stöd, hoppas jag det finns en majoritet av andra socialdemokrater som ser detta på annat sätt.

Bo Landin

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.