Svarslös statsminister

Ledare
PUBLICERAD:
Statsminister Stefan Löfven (S) turnerade i Göteborg under tisdagen.
Foto: Adam Ihse/TT
Veckan tjuvstartade dåligt för statsminister Stefan Löfven (S) i SVT:s Agenda i söndags kväll. Veckan blev dock ännu sämre i tisdags när Löfven fick chansen att förklara sig i landets största morgontidning.

I Dagens Nyheter (19/11) fortsätter statsministern den i SVT inslagna linjen. Han vidhåller att läget i Sverige är bra och att det folkliga stödet för regeringen och dess politik är stark. Det skulle i så fall innebära att folket är mer nöjt än regeringen själv. Varken Socialdemokraterna eller Miljöpartiet verkar vara särskilt imponerat av den förda politiken.

Kritikerna avfärdar statsministern med att de försöker etnifiera brottsligheten. Han hävdar ihärdigt att etnicitet och invandringen inte har någon koppling till dagens ökande brottslighet, att det enkom handlar om socioekonomiska faktorer. Klyftorna och segregationen bär det fulla ansvaret. Och trots att skjutningar, mord och explosioner har blivit vanligare över de senaste åren lyckas landets statsminister återigen hävda att regeringen är överrumplad. Den har inte ”sett det komma”.

Därtill fortsätter Löfven att påstå att Sverige nu har kontroll på migrationen. Det stämmer inte. Vi är inte nära en nivå som vi kan hantera långsiktigt. Att så är fallet visas inte minst av att regeringen har inlett ett samtal med alla riksdagspartier för att komma överens om just en hållbar migrationspolitik.

Löfvens utsaga om att brott och etnicitet inte har något med varandra att göra strider mot Brottsförebyggande rådets rapport där man i väntan på ny statistik från Sverige sammanställer forskningsläget från de nordiska länderna. Där framgår att utrikesfödda samt barn till utrikesfödda har en högre överrisk för grov brottslighet som rån och dödligt våld än för exempelvis stöld. Sammanställningen visar också att det finns stora skillnader i brottslighet beroende på vilket land man kommer ifrån. Detta är nu inte särskilt märkligt givet kopplingen mellan etnicitet och kultur.

Statsministerns envisa upprepande av mantrat att det enbart är socioekonomiska faktorer som spelar roll för brottsligheten är dessutom förolämpande mot nästan alla fattiga människor. De flesta fattiga begår inga brott. Det är bara att titta på vilket utanförskapsområde som helst. De flesta som bor där försöker bara ta sig igenom vardagen. Det är en minoritet som begår brotten och terroriserar övriga invånare.

Och den så kallade klyftan mellan fattiga och rika har förvisso ökat i Sverige men den är fortfarande lägre än de flesta jämförbara länder. Brottsligheten, med skjutningar och explosioner, saknar dock motstycke i dessa länder. Om det var socioekonomin det hängde på borde det vara värre i andra länder.

Löfvens uttalanden är också ett hån mot alla som har kommit till Sverige och ansträngt sig för att skapa ett nytt och bättre liv här. Som envist har lärt sig svenska, som har pluggat och skaffat sig ett jobb. Det har inget med dem att göra, individen har inget ansvar i statsministern värld. De duktiga har bara haft tur.

Välkommen till Socialdemokraternas Sverige.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.