Låt andra än staten upphandla flygtrafik

Debatt
PUBLICERAD:
Svaret jag får är allt annat än vad man kan önska och helt klart en landsbygdsfientlig politik, skriver Arman Teimouri.
Foto: Magnus Fröderberg
I EU får regioner och kommuner upphandla och finansiera flygtrafik, men i Sverige får bara staten upphandla flygtrafik, skriver Arman Teimouri.

När världen globaliseras är möjligheterna att bli global helt avgörande. Landsbygden har därför lika stort behov av flygförbindelser som stockholmare, göteborgare, Londonbor och alla andra. Samma sak gäller för det omvända, möjligheterna att ta sig till Värmland. Människor tenderar att åka dit det går att åka. Alla län behöver en god internationell tillgänglighet för att företagen ska kunna verka och växa. Dessutom bör staten vara en möjliggörare för besöksnäringen som har kommit att bli en viktig basindustri.

Regionala flygplatser står inför stora utmaningar såsom omfattande regelverk på EU-nivå, kostnadsdrivande ökande säkerhetskrav, underhåll och ensamt ansvarstagande för enskilda kommuner utöver annan kollektivtrafik och infrastruktur. Dessutom konkurrerar inte Sverige på samma villkor som övriga Europa. I EU får regioner och kommuner upphandla och finansiera flygtrafik, men i Sverige får bara staten upphandla flygtrafik.

Flygets miljö- och klimatpåverkan måste minska. Flyget står för cirka två procent av de globala koldioxidutsläppen och har därför en viktig uppgift att lösa för att nå målet om ett samhälle fritt från fossila bränslen. Användningen av innovativa lösningar och ny teknik är framtiden och ett krav på branschen. Men svaret för en ansvarstagande bransch är inte att låta landsbygden ta smällen. Även värmländska aktörer måste snabbt kunna resa till sin marknad i helt andra delar av världen, och internationella aktörer behöver snabbt och enkelt kunna komma direkt till Värmland.

Enligt en ny utredning beställd av Liberalerna från riksdagens utredningstjänst har det nationella basutbudet av flygplatser, ägda av staten med drift av bolaget Swedavia, ett positivt rörelseresultat på drygt 500 miljoner. Flygplatser anslutna till intresseorganisationen Svenska Regionala Flygplatser (SRF), där bland annat Karlstad Airport och 33 andra flygplatser ingår, har däremot ett underskott på 480 miljoner kronor.

Utredningen visar även att Karlstad Airport har ett underskott på knappt 30 miljoner när det gäller basverksamheten och ett investeringsbehov på cirka 84 miljoner (för år 2017, men enligt SRF även representativt för år 2018). Hur vi än vänder och vrider på siffrorna kan vi konstatera att dagens situation inte är hållbar.

Jag har därför i en skriftlig fråga krävt svar från infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om hur regeringen vill underlätta för regioner och kommuner att upphandla och finansiera flygtrafik. Som vanligt skyddar ministern sig bakom utredningar, samtidigt som de regionala flygplatserna går på knäna för att överleva. Svaret jag får är allt annat än vad man kan önska och helt klart en landsbygdsfientlig politik.

Sverige är mer än ett fåtal storstäder. Vi anser att du ska ha möjlighet att bo och arbeta i hela Värmland, där företagen och besöksnäringen konkurrerar på lika villkor med övriga Sverige. Därför har jag i en motion föreslagit att de regionala flygplatsernas ekonomiska situation ska kartläggas, att staten måste arbeta fram en långsiktig och hållbar strategi och dessutom måste staten göra det möjligt för kommuner och regioner att upphandla flygtrafik för att skapa en konkurrenskraftig situation. Vi ska vara möjligheternas land – för att hela Sverige ska växa.

Arman Teimouri (L)

Värmländsk riksdagsledamot

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.