Vårdförbundet: Arbetsgivaren bryter och förvanskar befintligt avtal

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Man ser att löneökningar i gruppen 50+ procentuellt blir lägre vilket gör att lönekurvan under ett yrkesliv flackar av. Vi menar att man ska ha möjlighet till en löneutveckling under hela yrkeslivet, skriver 51 av vårdförbundets lokala förtroendevalda.
Foto: Gunnar Lundmark / SvD / TT
Vi anser att arbetsgivaren bryter mot avtalet genom att exkludera majoriteten av våra medlemmar vad gäller den extra satsningen på ”särskilt yrkesskickliga”, skriver 51 av vårdförbundets lokala förtroendevalda.

Det råder stor besvikelse och ilska över hur arbetsgivaren har tillämpat överenskommelsen mellan Vårdförbundet och Arbetsgivaren inom området slutenvård i region Värmland.

Avtalet som träffats mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Vårdförbundet blev klart under hösten 2019 och gäller retroaktivt från april 2019. I avtalet anges att en extrasatsning på ”särskilt yrkesskickliga” inom gruppen sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor ska ske under den treårsperiod som avtalet gäller.

För att räknas till gruppen ”Särskilt yrkesskickliga” ska man uppfylla vissa kriterier. Man ska ha arbetat i minst 15 år. Man ska ligga högt i de bedömningar som görs av chef i de årliga medarbetarsamtalen/lönesamtalen. Bedömningarna beskrivs i de lönekriterier som har tagits fram både centralt och lokalt. Eftersom man har sett att gruppen äldre medarbetare har fått en sämre löneutveckling under tid väljer man att satsa på gruppen 50+.

Gruppen äldre erfarna sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har under lång tid fått stå tillbaka i löneutvecklingen till förmån för ökade ingångslöner för nya medarbetare. Man ser att löneökningar i gruppen 50+ procentuellt blir lägre vilket gör att lönekurvan under ett yrkesliv flackar av. Vi menar att man ska ha möjlighet till en löneutveckling under hela yrkeslivet.

Arbetsgivaren har nu ensidigt frångått kriterierna som båda parter var överens om, och valt att den extra satsningen på ”särskilda yrkesskickliga” enbart ska gälla de medarbetare som arbetar i så kallade 24/7 verksamhet, d v s de som arbetar i verksamhet som bedrivs dygnet runt alla dagar.

Vi anser att syftet med denna åtgärd har varit att reducera antalet ”särskilt yrkesskickliga” till ett minimum. Det innebär att de som inte arbetar inom 24/7-verksamheter ställs utanför avtalet. Alla som arbetar på våra mottagningar för cancervård, dialys, ögon, infektionsvård, barnsjukvård, kvinnosjukvård o s v, omfattas inte av satsningen. Våra medlemmar som arbetar med diagnostik inom bröst, endoscopi, diabetes, kardiologi, laboratorier, mikrobiologi o s v, omfattas heller inte av satsningen.

• Vi anser att arbetsgivaren bryter mot avtalet genom att exkludera majoriteten av våra medlemmar vad gäller den extra satsningen på ”särskilt yrkesskickliga”.

• Vi anser att avtalet ska gälla alla medlemmar som uppfyller de krav som krävs för att räknas som ”särskilt yrkesskickliga” inom regionen oavsett var man arbetar och oavsett när arbetstiden är förlagd.

• Vi anser att rekryteringssvårigheter inom vissa verksamheter inte är ett skäl att göra avsteg från avtalet.

Avtalsperioden löper på tre år och det första året är snart till ända. Vårt treåriga avtal är skrivet så att det är uppsägningsbart efter två år. Vi tänker inte vänta på en utvärdering av resultatet till december 2020 då vi anser att de resultat vi redan nu ser bryter mot avtalet.

Vårdförbundets lokala förtroendevalda inom:

Klin fys

Sofia Skröder

Ortoped 3-4

Bahar Palani

Noor Mazar

Akuten

Magnus Nyhlén

Ann-Cathrine Eriksson

Kirurgi

Isabelle Nygren Härdig 15

Cecilia Halldin 5/6

Gabrielle Bachtiar endoskopi

Martin Larsson 5

Klin kemi

Henrik Lövqvist

Klin mikrobiologi

Annika Lindow

Transfusionsmedicin

Amanda Svorén

Radiologi

Mårten Zetterberg

Carina Tindemyr Wettergren

Infektion

Leif Högberg mott

Klara Klint 31-32

Barn/ungdom

Josephin Ahlby 12

Natalie Andersson 12

Svava Gudjonsdottir barnakut

Tora Granberg barnakut

Emma Eklund 11

Ögon

Kina Björck

Marie-Louise Fosselius Lindkvister

Hud

Sophia Johansson

Kvinnosjukvård

Ingbritt Andersson obstetrisk öpåenvård/förlossningen

Patienthotell

Therese Falcon

Hjärt/akutmedicin

Charlotta Wilmenius 57

Thomas Eriksson 57

Isabelle Joelsson 56

Hanna Bornehag

Medicinklin

Sofia R Gustafsson 8

Åsa Johansson 9

Anna Lövfenhamn EDC

AnnaMaria Djerw dialysen

Helene Evensson dialysen

An/Op/Iva

Anna Högberg Uva

Camilla Sund Lindquist Iva

Susanne Andersson Uva

Helena Widell Iva

Marie Rantala Op

Daniel Boström

Smittskydd

Maria C Jonsson

Öron/näsa/hals

Susanne Larsson

Onkologi/strål

Michael Eriksson

AnnChristin Severin onkologi/cyt.mott

Neurologi/rehab

Karin Åhling

Allmänpsykiatrisk slutenvård

Viktoria H Eriksson hus 2 avd 43?

Karin Johansson hus 2 avd 40

Rikard Simonsson hus 2 avd 46

Länsgemensam psykiatri

Eva Axelsson centrum ätstörningar

Utveckling och användarstöd (hälso- och sjukvårdsstaben)

Sofia Ceder

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.