Sveriges bistånd är ett medel för en bättre värld

Debatt
PUBLICERAD:
Bättre, värdigare och billigare att vi är med och skapar välstånd där människor bor, än att de behöver fly undan miljöförstöring, krig och fattigdom, skriver Per-Inge Lidén.
Foto: Joachim Lagercrantz
I grunden handlar det om innovation, näringslivsutveckling och hårt arbete av lokala människor och organisationer. I det arbetet för en mer rättvis värld spelar också biståndet en roll, skriver Per-Inge Lidén.

Svenskt bistånd är ett viktigt medel för att förändra världen och en viktig del av den samlade svenska politiken för en global utveckling. Rättvis handel, fredsskapande diplomati och stöd till FN är andra delar. Idag ifrågasätts vårt bistånd från många håll. Jag menar att det behövs mer än någonsin. Bättre, värdigare och billigare att vi är med och skapar välstånd där människor bor, än att de behöver fly undan miljöförstöring, krig och fattigdom.

I samband med att jag på 1990-talet arbetade några år för den protestantiska ungdomsrörelsen i Kongo-Brazzaville administrerade jag ett Sida-stött utvecklingsarbete för att starta läsesalar runt om i landet. Det var så här. Fattiga ungdomar hade inte råd att skaffa böcker och bibliotek fanns inte. Tillsammans med lokala ungdomsgrupper i kyrkan var vi med och byggde små enkla läsesalar långt ute på landsbygden dit ungdomar kunde komma för att låna och läsa skollitteratur, skönlitteratur och andra böcker. Vi köpte bokhyllor av lokala hantverkare, införskaffade böcker och utbildade de som skulle ansvara för arbetet lokalt. Det här var ett litet projekt på några tiotusentals kronor. Men det spelade en stor roll. Ett litet exempel på en rörelse av unga människor som gör skillnad.

Vi lever på en planet med stora skillnader i fördelning av pengar, välstånd och resurser. Det är resultatet av en lång historia som även innefattar plundring, slaveri och förtryck av människor på skilda kontinenter. I dag sker en positiv utveckling i stora delar av världen där människors hälsa, skolutbildning och liv utvecklas till det bättre. I grunden handlar det om innovation, näringslivsutveckling och hårt arbete av lokala människor och organisationer. I det arbetet för en mer rättvis värld spelar också biståndet en roll – när det sker i nära partnerskap med människor och organisationer i de länder det berör.

Svenskt bistånd uppgår till cirka 44 miljarder och fördelas till organisationer, länder och offentliga organ i 36 länder. Syftet är fattigdomsbekämpning och att förbättra människors levnadsvillkor. Det finns fyra syften för svenskt bistånd; mänskliga rättigheter, miljö och klimat, jämställdhet och att förhindra konflikter.

Miljontals människor lyfts just nu ur fattigdom. Antalet krig i världen minskar. Läskunnighet ökar. Levnadslängden blir längre när sjukvården nu utvecklas. Människor ska inte behöva fly sina länder – vi behöver bli ännu bättre på att stödja människors utveckling i den miljö där de vill bo och leva.

Svenskt bistånd behövs.

Per-Inge Lidén

Språkrör, Miljöpartiet Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.