Replik: Nu försvinner de delade turerna tack vare Socialdemokraterna

Debatt
PUBLICERAD:
Valfriheten för de äldre som redan bor på dessa boenden är teoretisk, de kommer givetvis inte att flytta. Personalen kan välja att stanna i kommunen, men måste då byta arbetsplats och arbetskamrater, skriver Linda Larsson, Anders Tallgren och Monica Gundahl.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Socialdemokraterna har starkt bidragit till att de delade turerna nu avskaffas. En delad tur innebär att man arbetar långa arbetspass med ett längre avbrott på mitten, skriver Linda Larsson, Anders Tallgren och Monica Gundahl.

Svar till Christian Holm Barenfeld (NWT 7/11).

Christian Holm Barenfeld (M) tar till kraftuttryck mot Socialdemokraterna i en debattartikel den 7 november. Han kallar oss ”ohederliga” för att vi inte håller med Moderaterna om att Karlstads kommuns äldreomsorg behöver privatiseras i högre grad än i dag. Som motiv för sitt påstående använder han det faktum att två boenden redan drivs på entreprenad och att dessa beslutades när Socialdemokraterna var med och styrde.

Det stämmer att Karlstads kommun sedan lång tid tillbaka har två vårdboenden på entreprenad, Åsbacka i Molkom och Sveagatan på Herrhagen. Motivet för Socialdemokraterna att öppna upp för att lägga ut dessa två boenden var att skapa möjligheter att jämföra de kommunala boendena med de privata. Det var angeläget då, och är fortfarande angeläget nu, att verksamheten bedrivs konstadseffektivt och med hög kvalitet. Vi har dock aldrig påstått att ”valfriheten” ökade i exempelvis Molkom. För det gjorde den ju inte.

Vi betraktar det nyligen tagna beslutet om att lägga ut boendena Gruvan (gamla posthuset), Fryken (på Rud) och Granberga (i Väse) som ett beslut av rent ideologiska skäl. Tre fungerande kommunala boenden ska upphandlas för att få fler privata aktörer i äldreomsorgen. Christian Holm Barenfeld får gärna förklara för oss, på ett för honom ”hederligt” sätt hur valfriheten, när det gäller vårdboende, ökar i Väse när Granberga läggs ut på entreprenad?

Det är väl ingen hemlighet att Moderaterna vill att mer välfärd drivs av privata företag med vinstintresse, men det förvånar ju onekligen att Miljöpartiet inte har några problem med beslutet?

Holm Barenfeld skriver vidare att ”Socialdemokraterna skapar osäkerhet bland boende och personal”. Nej, socialdemokratiska åsikter skapar inte osäkerhet, det gör däremot den borgerligt styrda verkligheten. Valfriheten för de äldre som redan bor på dessa boenden är teoretisk, de kommer givetvis inte att flytta. Personalen kan välja att stanna i kommunen, men måste då byta arbetsplats och arbetskamrater. Vi vet, och personalen vet, att man inte kan ställa krav i upphandlingsunderlaget på kollektivavtal, heltidsnorm eller friskvårdspeng. Personalen får helt enkelt ”gilla läget” eller byta arbetsplats.

För oss är arbetsvillkoren inom välfärden en viktig fråga. Vi vill därför lyfta en annan viktig kvalitetsfråga inom vård- och omsorgsnämnden, nämligen de delade turerna.

Socialdemokraterna har starkt bidragit till att de delade turerna nu avskaffas. En delad tur innebär att man arbetar långa arbetspass med ett längre avbrott på mitten. Detta är arbetsvillkor som Facket Kommunal länge velat avskaffa och en fråga som Socialdemokraterna drivit hårt, med det blågröna styret på läktarplats. Det var till och med så att det blågröna styrets representanter i kommunfullmäktige uttryckte att det var omöjligt att avskaffa de delade turerna. Nu visar det sig vara både möjligt och kostnadseffektivt. Tacka Socialdemokraterna för att det äntligen blir en bättre arbetsmiljö inom vård- och omsorg i Karlstad.

Linda Larsson (S)

Oppositionsråd

Anders Tallgren (S)

Oppositionsråd

Monica Gundahl (S)

Förste vice ordförande, vård- och omsorgsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.