• idag
  6 juli
  13°
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  7 juli
  17°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  8 juli
  17°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  9 juli
  18°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  10 juli
  18°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Försäkringskassans svar på massiva kritiken

Insändare
PUBLICERAD:
Försäkringskassan svarar här på tidigare kritik framförd i insändare i NWT.
Foto: Maria Marcault
Måndag den 18 november publicerade NWT tre insändare om Försäkringskassan. Det är inte bra när människor som behöver stöd och hjälp inte får det: socialförsäkringen – och Försäkringskassan – finns till för medborgarna.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att rätten till ersättning styrs av rådande lagstiftning. Det betyder att bedömningen i ens ärende inte ska ha någonting med en enskilds tjänstemans godtycke att göra. Skulle man misstänka att det blivit fel i handläggningen av ens ärende så finns rutiner för det: dels kan man begära omprövning (då gör en annan utredare en ny prövning av ens ärende) och dels överklaga (då görs en ny prövning av ärendet av en domstol).

När Försäkringskassan först utreder och sedan fattar beslut om sjukpenning är läkarintyget ett av de underlag som ligger till grund för beslutet, men inte det enda. Andra viktiga underlag är uppgifter från arbetsgivare och självklart från individen själv.

För att tolka och förstå det medicinska underlaget, det vill säga läkarintyget, får försäkringsutredaren stöd och hjälp från medicinskt utbildad personal, så kallade försäkringsmedicinska rådgivare. Men det är alltid utredaren som fattar beslut – ingen annan. Så att uttrycka det som att Försäkringskassan har egna läkare som ”avfärdar patientens läkarutlåtande” är direkt felaktigt – det fungerar helt enkelt inte så.

I sammanhanget kan det också vara bra att komma ihåg att nästan alla – 97 procent – av de som ansöker om sjukpenning första gången får den beviljad, och Försäkringskassan accepterar 9 av 10 läkarintyg utan krav på komplettering.

Enligt den lagstadgade rehabiliteringskedjan så höjs kraven för att få sjukpenning succesivt under sjukskrivningen. Efter 180 dagar är Försäkringskassan enligt lag ålagd att pröva en persons arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden. Det betyder att om man då kan jobba – men inte med det man gjorde när man blev sjuk – så måste man söka sig vidare och titta efter andra jobb.

Försäkringskassan har tidigare, i december 2017, påpekat att vi önskar se en förändring i regelverket kring sjukersättning (det som tidigare kallades förtidspension) BLA för att göra det enklare före personer som sent i yrkeslivet, på grund av sjukdom, inte kan fortsätta med sitt arbete. Beroende på den enskilda situationen är det kanske inte alltid rimligt att man några år innan pension ska skola om sig.

Marie-Helen Lindström, områdeschef Försäkringskassan

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.