Rasar mot Försäkringskassan: "Ett rent helvete"

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Johan Nilsson/TT
Tre insändare som riktar kritik mot Försäkringskassan.

Tack Lars Mejern Larsson, för att du uppmärksammar Försäkringskassans misslyckande.

FK:s främsta uppgift tycks endast ha varit att spara pengar. Att hjälpa sjuka människor är bara politiska floskler på papper.

Jag har under flera år, tillsammans med många andra, fört en ständig kamp mot FK. Handläggarna ska bedöma människors fall opartiskt. Alla måste lämna in ett läkarintyg, men hur kan en handläggare som inte har någon medicinsk utbildning alls kunna tolka dessa, eller ens bedöma patientens uttalanden?

FK tar varken hänsyn till arbetsterapeuter eller sjukgymnaster i utvärderingen. Om en handläggare ”tror” på dig går ditt fall vidare, om inte så inleds ett rent helvete för patienten.

Den läkare som är anställd av FK gör sin bedömning i efterhand, utifrån FK:s målsättningar, samt efter vad som framgår av handläggarens uttalande och sjukintyget (som oftast endast beskriver sjukdomen, inte arbetsförmågan).

Men om man bedömer den som är sjuk utifrån ett enda intyg och inte vetenskapligt har undersökt arbetsförmågan - hur kan man då göra en opartisk bedömning?

Opartiskhet blir i stället en kallsinnig täckmantel för att spara pengar och minska sjukantalet, helt enkelt genom att förneka att folk är sjuka!

Systemet funkar inte heller när t.ex. arbetsgivare inte tvingas ta sitt ansvar i rehabiliteringen. Ändå fortsätter FK att blint förutsätta att arbetsgivaren har ”ställt upp”, och lägger i stället allt ansvar på patienten när det visar sig inte fungera.

F.d. sjukpensionär

***

”Bestämmer ödet utan minsta empati”

Ja, då har jag blivit drabbad av Försäkringskassans omänskliga bedömning av min sjukpenning.

På mitt senaste läkarintyg skriver min läkare att mitt tillstånd har försämrats och sjukskriver mig på halvtid året ut. Då får jag ett samtal från FK att de tänker besluta att jag ska ut och jobba heltid,

Jag har förklarat min situation för tre personer i teamet, två av dem var så oroliga för mig och mitt tillstånd att de ringde psyk för att de skulle hjälpa mig! Samtidigt som de anser att jag ska ut och jobba heltid.

Min läkare skriver ett brev till FK om att jag får tid för utredning om min arbetskapacitet och även att någon från vården tillsammans med mig skulle träffa någon i teamet i Torsby för att komma fram till en bra lösning för mig.

Men Försäkringskassan är inte intresserad av att lyssna på detta utan avslår min sjukskrivning utan att ha träffat mig.

Jag är snart 62 år och FK pratade även om omskolning för att jag ska jobba med något annat än det jag gör, trots att min läkare som träffat mig gör bedömningen att jag inte klarar av att jobba heltid med något arbete överhuvudtaget.

Nu är jag utan ersättning och får klara mig med mitt halvtidsjobb. Jag får göra avkall på det jag kan, mat och medicin. Jag vet att det är många som sitter i samma situation som jag gör.

Kanske skulle vi lägga ner FK för att spara pengar istället för att betala ut lön till de som sitter där och bestämmer ödet för andra utan mista empati?

En som tappat tron

***

Två kämpar kräver skärpning!

Dags att ändra visionen på Försäkringskassans hemsida?

Där kan man läsa följande: ”Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning.”

Var är den visionen när ni krossar människors liv?

Sanningen är att ni gör svårt sjuka människor ännu sjukare när de ska orka strida mot FK. Det är tyvärr så tragiskt att många väljer att ta sina liv när de inte orkar kämpa mer då livet känns hopplöst och tryggheten rycks ifrån dem.

Det spelar ingen roll hur många läkarutlåtande den sjuka har där läkarna skriver att patienten ska vara sjukskriven. Er läkare vet tydligen bäst även om han inte har träffat patienten. Detta är även ett hån mot läkarkåren eftersom ni misstror läkarnas kompetens.

Enligt rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen finns en tidsgräns på 180 dagar då den sjukskrivne ska prövas mot hela arbetsmarknaden. Ofta till arbeten som inte finns. Därmed väntas utförsäkring och överföring till försörjningsstöd (fd socialbidrag)

Ni lägger hela ansvaret på arbetsförmedlingen som inte har dessa resurser.

Är det så här ni menar att ett tryggt samhälle ser ut om livet tar en ny vändning?

Skärpning!

Två som kämpar!

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.