Stärk barns rättigheter i Värmland

Debatt
PUBLICERAD:
Nätverket Se Mig fokuserar, med barnkonventionen som grund, på barnens rättigheter och därigenom även på att särskilt uppmärksamma barn som riskerar att fara illa, skriver Monica Ekström och Anna-Karin Larsson.
Foto: NTB Scanpix
Nu är det viktigt att Värmland kraftsamlar inför att barnkonvention blir lag och att alla tar sitt ansvar och bidrar med sin del, skriver Monica Ekström och Anna-Karin Larsson.

I år är det 30 år sedan FN:s generalförsamling beslutade att anta konventionen om barnets rättigheter, och Sverige var ett av de första länderna att ett år senare ratificera barnkonventionen. Den 1 januari 2020 kan vi glädja oss åt att barnkonventionen äntligen blir svensk lag! Många barnrättsorganisationer har under lång tid drivit denna fråga.

Men det räcker inte att göra barnkonventionen till lag. För att lagen ska innebära en verklig förändring för barn, behöver alla som arbetar med barn, och som tar beslut som rör barn, ha kunskap om mänskliga rättigheter i allmänhet och barnets rättigheter i synnerhet, och om hur dessa omsätts i praktiken.

Kommuner och regioner har ett stort ansvar för barns möjlighet till en trygg uppväxt. Genom att arbeta systematiskt och långsiktigt för att stärka de mänskliga rättigheterna, och barnets rättigheter, kan vi möjliggöra goda förutsättningar för alla barn i länet.

Barnkonventionen ger god vägledning i vad barn behöver och har rätt till, i synnerhet gäller det konventionens grundprinciper om icke-diskriminering, barnets bästa, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att bli hörd.

Nu är det viktigt att Värmland kraftsamlar inför att barnkonvention blir lag och att alla tar sitt ansvar och bidrar med sin del. I Värmland har vi dessutom lång erfarenhet av att tillsammans arbeta med barnets rättigheter. År 1999 proklamerades som ”Barnets år” i Värmland. Då mobiliserade vi hela länet, offentlig sektor och ideell sektor tillsammans, för att gemensamt stärka barnets bästa.

Mycket av det arbetet lever fortfarande kvar. Låt oss bygga vidare på det och visa att barnen i Värmland angår oss alla. Det handlar om barnen i skolan och inom idrotten, om barnen med funktionsnedsättning, om barnen som nyligen kommit till Sverige, om barnen i ekonomiskt utsatta familjer, om barnen som utsätts för våld och övergrepp, och om barnen till föräldrar som är frihetsberövade.

Nätverket Se Mig fokuserar, med barnkonventionen som grund, på barnens rättigheter och därigenom även på att särskilt uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. I nätverket ingår representanter från både det offentliga och från den ideella sektorn (Agera Värmland, Bilda, Brottsofferjouren Värmland, Bufff, Grums kommun, Hyresgästföreningen, IOGT-NTO, Junis, Länsstyrelsen Värmland, NBV, Region Värmland, Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Årjängs kommun).

Det är viktigt att vi alla har förmågan att skapa trygga och respektfulla möten där barn och unga känner sig delaktiga. Hur vi kan upptäcka barn som riskerar att fara illa och att vi följer gällande lagstiftning avspeglar vår förmåga att leva upp till barnkonventionen. I år, liksom tidigare, arrangerar vi under vecka 47 seminarier för att sätta fokus på barnets rättigheter. Program för veckan finns på www.semig.net.

Vår förhoppning är att med barnkonventionen som lag kommer barnets rättigheter att stärkas för alla barn i vårt län!

För Nätverket Se Mig

Monica Ekström

Ordförande, Brottsofferjouren Värmland

Anna-Karin Larsson

Samordnare mänskliga rättigheter, Länsstyrelsen Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.