Kön för bröstcancerpatienter måste kortas

Debatt
PUBLICERAD:
Vi vill därför uppmana politiken att agera. Gör något åt kösituationen för bröstcancerpatienter. Fatta beslut om att investera i nödvändig utrustning, skriver Christian Löfman.
Foto: Stefan Gustavsson/SvD/TT
Fokus för bröstcancervården måste vara patienten som snabbt och tryggt behöver få den behandling som krävs för att öka chanserna till ett gott resultat, skriver Christian Löfman.

Över 8 000 kvinnor i Sverige drabbas varje år av bröstcancer och cirka 1 500 kvinnor avlider per år. Ett stort samhällsproblem. Vården och politiken är i ord eniga om att mer resurser krävs för att minska köerna och säkerställa en likvärdig vård i hela Sverige. Alla drabbade måste få tillgång till en modern och effektiv vård. Nu måste vi gå från ord till handling.

Fokus för bröstcancervården måste vara patienten som snabbt och tryggt behöver få den behandling som krävs för att öka chanserna till ett gott resultat. Behandlingen för bröstcancer består av en kombination av behandlingsformer; kirurgi, läkemedel och strålning. Det är viktigt att förutsättningarna för alla behandlingsformer finns i vården för att det ska fungera optimalt.

I genomsnitt behöver nära 90 procent av bröstcancerpatienterna strålning. Ska det fungera effektivt utan långa köer krävs att det finns tillräckligt antal av dagens avancerade strålmaskiner som ger goda resultat med stor precision. Men den förutsättningen saknas.

Köerna för bröstcancerpatienter, den vanligaste cancerformen bland kvinnor, står för många i vägen för en snabb vård. Att svenska regioner inte satsat fullt ut på att bygga upp en medicinteknisk kapacitet med avancerade strålmaskiner som andra länder i Norden och Europa har ett pris. Köerna är kortare eller obefintliga där.

Svensk sjukvård ligger ofta långt framme när det gäller att ta till sig av nya innovationer på läkemedelssidan men inte lika långt framme när det gäller maskiner. Detta trots att det till exempel inom strålterapin med dagens teknik finns strålmaskiner som precisionsstrålar anpassat exakt efter hur en tumör ser ut för dagen hos en enskild patient vilket gör att behandlingstiden per patient har potential att kortas från 6–8 veckor ner till så lite som en vecka. Effektivt, tryggt och köfritt med en enorm vinst i livskvalitet för alla kvinnor som drabbats av bröstcancer.

I de flesta regioner läggs nu sista handen vid budgeten för 2020. Vi vill därför uppmana politiken att agera. Gör något åt kösituationen för bröstcancerpatienter. Fatta beslut om att investera i nödvändig utrustning. Visst innebär investeringar i ny teknik högre kostnader på kort sikt. Men ställt mot en effektivare och mer precis vård som ger patienter bättre livskvalitet, och bättre chanser samtidigt som köer kortas är det möjligt att räkna hem investeringen. Det blir en vinst för alla.

Christian Löfman

Nordenchef, Elekta

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.