Fler bostäder på samma byggnadsyta

Debatt
PUBLICERAD:
Under 1950-talet byggdes bostäder i kommunerna mest med trevåningshus utan hiss. Dessa fastigheter har i dag bra lägen, skriver Rolf Gustafsson.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Man skulle kunna bygga på trevåningshusen med en eller flera våningar, skriver Rolf Gustafsson.

Under 1950-talet byggdes bostäder i kommunerna mest med trevåningshus utan hiss. Dessa fastigheter har i dag bra lägen, i många fall mycket bra centrala lägen. För att förtäta bostäder i centrala områden utan att ta nya grönytor i dessa områden för fler bostadsfastigheter i anspråk, skulle man kunna bygga på trevåningshusen med en eller flera våningar.

Detta borde stadsplanerare, politiker inom bostadsdepartementet och på kommunal nivå tänka på. Flera faktorer skulle tillgodoses. Äldre personer med reducerad förmåga att gå i trappor får tillgång till hiss. Hiss borde också byggas in i trevåningshus som av olika anledningar p g a stadsmiljö inte kan bygga på med fler våningar. Äldre bor också i dessa fastigheter. Bostadsbristen skulle reduceras. Ökad befolkning i centrala områden är en fördel för innerstadens olika verksamheter. Gång- och cykel till innerstaden blir mer naturligt än att ta bilen.

Bostadsdepartementet borde med Boverket se över denna potential som finns med fler bostäder i nära omgivning kring centrala delar av staden.

För att få intresse för denna bostadsproduktion från kommunala fastighetsbolag, privata fastighets- och byggföretag samt bostadsrättsföreningar, bör finansiering, ränte- och amorteringsnivå vara av intresse för angivna intressenter.

Rolf Gustafsson

Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.