Hoppa till huvudinnehållet

Bruket om oron: "Vi hör de frågor som ställs"

Publicerad:
Bäckhammars bruk kommunikationsdirektör svarar på den oro som finns för framtida ökning av produktionen.
Bäckhammars bruk kommunikationsdirektör svarar på den oro som finns för framtida ökning av produktionen. Foto: Jonny Ohlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till Året runtboende i Brattsand, NWT 12/11

Nordic Paper Bäckhammars bruk tar på allvar den diskussion som nu förs på Facebook och i insändare gällande planerade ökningar av produktionen, samt den förstudie som rör bygge av en ledning för rent och renat processvatten till Vänern. Vi hör de frågor som ställs och vill gärna förtydliga och informera om vår verksamhet för att minska oro.

Nordic Paper Bäckhammars bruk är en del i samhället och vår verksamhet är en förutsättning för att människor kan jobba och leva här. Vi i företaget strävar efter att vara en bra arbetsgivare som bidrar till bygden och ett bolag som förvaltar förtroendet från medarbetare och medborgare. Öppenhet och transparens kring vår verksamhet är en del av vårt samhällsansvar. Vi bjuder in till samrådsmöten, grannmöten och informationsmöten samt välkomnar dialog. Vi svarar gärna på frågor och försöker dela med oss av fakta och korrekt information.

Vi har all anledning att vara stolta över bruket som funnits i Bäckhammar under lång tid och givit utkomst till flera generationer. Pappersbranschen är också i snabb strukturomvandling och utveckling. Papper är ett naturligt, miljövänligt och hållbart material med många användningsområden och kan ersätta plast i många sammanhang. Den största anledningen till att bygga en ny ledning till Vänern beror också på att vi värnar miljön vid tillverkningen av miljövänliga produkter/papper.

Extremt höga miljökrav ställs på vår verksamhet. Vårt reningsverk är störst i kommunen. Vi arbetar aktivt med hållbarhet på olika sätt och söker ständig förbättring. Nordic Paper Bäckhammars bruk agerar inom miljötillstånden med god marginal, följer lagar och regler, förbättrar ständigt de interna processerna.

För att kunna öka produktionen förbättrar vi vår egen infrastruktur. Vi undersöker om rent och renat processvatten kan ledas till Vänern. Först i den processen kommer förstudiefasen med bland annat utredningar och simuleringar. Därefter kan en ansökan lämnas in. Sedan är det upp till ansvariga myndigheter att göra sin bedömning. Det går inte att driva pappersbruk helt utan att det renade vattnet från bruket leds ut i en recipient. Det går heller inte att driva någon slags tillverkningsindustri utan att på något vis påverka miljön, men lagar, regler och myndigheter med lokalkännedom gör bedömningen av vad som är rimligt.

Flera av de frågor som lyfts i dialogen hanteras. Till exempel är mottagaren, det vi kallar för recipienten, av vattnet mycket större och därför mindre känslig än Visman. Utspädningen blir betydligt större. Dessutom leds vattnet till större djup där det är kallare. Dragningen av ledningen sker på bästa möjliga sätt, utifrån experter inom området. Nämnas bör att om det inte anses lämpligt kommer myndigheterna inte bevilja tillstånd.

Dialogen fortsätter. Det finns mer och uppdaterad information på vår hemsida. Vi välkomnar fortsatta konstruktiva samtal.

Marie Stenquist, Kommunikationsdirektör Nordic Paper

Artikeltaggar

BäckhammarBäckhammars brukInsändareMarie Stenquist