Närboende oroliga för brukets ökade produktion

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Bäckhammar vill öka produktionen. Boende i området är oroliga hur det ska påverka miljön.
Foto: Adina Magnusson
Vi, i egenskap av markägare, bofasta och sommarboende, är djupt oroade över den planerade utökningen och förändringen av utsläpp från Nordic Paper. Vi är dock, bör betonas, inte bara oroade för vår egen del utan också för den både kort- och långsiktiga negativa påverkan på miljön som kan komma att påverka både djur och människor under lång tid framöver.

I tisdags (2019-11-05) bjöd Nordic Paper in till så kallat samrådsmöte inför den nya avloppsledning som planeras. Det har varit ganska tyst om planerna i media och för er som ännu inte känner till dem handlar det om en ökning av produktionen med 70 000 ton massa, från 230 000 och 280 000 ton vilket ger en ökning av pappersproduktionen från 160 000 till 180 000 ton. (SR Värmland 19/11 2019).

Idag släpps avloppsvattnet från produktionen ut i ån Visman och vid flera tillfällen har reningen av olika anledningar fallerat så att Vismans vattenliv tagit stor skada. Ökad produktion innebär ökade utsläpp och för att ge tillstånd till detta kräver Länsstyrelsen i Värmland en ny avloppstub ut i Vänern. I förslaget som ligger för godkännande anges Brattsand eller Baggerud som alternativ.

Platser som alltså är viktiga som hem tillika rekreationsområden för oss Kristinehamnare men också för sommarboende, turister och för Skärgårdskommunen Kristinehamn. Mer än 20 fastigheter med fastboende tar idag sitt dricksvatten från Vänern, sommartid ökar det till cirka 400.

Vid och runt öarna utanför Brattsand häckar Häger, Fiskljuse samt är hemvist för unga havsörnar vintertid. Dessa fåglar är beroende av att det finns fisk i vattnet. Dessa riskerar att få sig ökande mängder kemikalier som på sikt påverkar dem och deras fortplantning.

Ett problem med utsläppen är att det utsläppta vattnet är varmare vilket påverkar det känsliga ekosystemet där vattnet går ut. Avfallsvattnet innehåller dessutom (både för människa och miljö) dokumenterat skadliga ämnen som arsenik, kadmium, bly, kväve och om inte reningen fungerar som den ska kan även lut, såpa och ammoniak följa med ut. Att då säga att tungmetallerna som kommer med vattnet ut kommer från träden och inte från själva framställningen gör dem inte trovärdigare. I augusti i fjol dog en stor mängd fisk i Visman efter att ett åskooväder slagit ut reningen och orsakat ett utsläpp av lut, drygt en månad senare var det utsläpp av såpa som missfärgade vattnet och tog bort allt syre (SR Värmland, 28/9 2018). Allt liv i ån dog.

Kan vi, med de tidigare ödesdigra misstagen i färskt minne, verkligen med gott samvete låta Kina-ägda Nordic Paper utöka sin verksamhet och riskera att förorena en av de finaste naturtillgångar vi har här i Kristinehamn?

När man planerar för åtgärder med stora risker för miljön måste man ta med ett värsta-scenario i beräkningen och inte hoppas på att allt ska fungera och sedan beklaga när det inte gör så.

Vi är medvetna om att bruket är en viktig arbetsgivare och att en ökning av verksamheten är positivt för stadens näringsliv då det förhoppningsvis leder till nyanställningar. Samtidigt får inte detta ske på bekostnad av det viktigaste vi har – vår miljö. Vi som var på plats under samrådsmötet upplever att vi inte fick ställa och än mindre fick svar på våra frågor och att våra farhågor inte tas på allvar. Det finns också rapporter från andra områden i Sverige och utomlands där mångåriga utsläpp från bland andra pappersindustrier orsakat stora skador och faktum är att vi inte fullt ut vet vilka konsekvenser de här utsläppen kan ge.

Är det verkligen värt att satsa på något utan att säkert veta hur miljön kommer att tåla detta? Detta inte minst som vi vet att det tar lång tid och stora resurser att återställa en ödelagd miljö.

Om det ens är möjligt.

Året runt boende i Brattsand

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.