Höga inkomstskillnader ger sämre pension för kvinnor i Värmland

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Då pensionen framförallt bygger på den sammanlagda livsinkomsten betyder det att de kvinnor i Värmland som i dag är mellan 35 och 39 år, och som börjar gå i pension kring år 2050, kommer att få lägre pension än männen i samma län, skriver Emma Persson.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Uttag av föräldraledighet och VAB påverkar den framtida pensionen och den som är hemma mest bör kompenseras för det, skriver Emma Persson.

Pensionerna speglar inkomsterna under livet. Även om Sverige internationellt sett är ett relativt jämställt land så har kvinnor fortfarande lägre inkomst. De arbetar i högre utsträckning deltid, har högre sjukfrånvaro och tar större ansvar för familjen. Det bidrar till att kvinnor får en lägre inkomst under livet, vilket också syns i pensionskuvertet.

Ny inkomststatistik från SCB för 2018 visar att gapet mellan kvinnor och män fortsätter att vara högt. I Värmland har männen en inkomst som är drygt 28 procent högre än kvinnorna, men alarmerande nog är att skillnaden fortsätter att vara stor även bland unga (35 – 39 år) och ligger idag på 23 procent i länet.

Då pensionen framförallt bygger på den sammanlagda livsinkomsten betyder det att de kvinnor i Värmland som i dag är mellan 35 och 39 år, och som börjar gå i pension kring år 2050, kommer att få lägre pension än männen i samma län. Hur kan det bli så här?

Enligt siffror från Medlingsinstitutet har kvinnor numera 95,3 procent av männens lön men förklaringen ligger exempelvis i att kvinnor i dag tar ut över 70 procent av alla sjukpenningsdagar och majoriteten av alla föräldrapenningsdagar. Detta trots att det är ett faktum att för varje månad som pappan är föräldraledig ökar mammans framtida lön med knappt 7 procent.

I en färsk undersökning som Länsförsäkringar låtit Novus genomföra, anser hela 50 procent av de tillfrågade i Värmland att ekonomisk jämställdhet i en relation innebär att man delar lika på föräldraledighet och VAB. Men i realiteten verkar det inte bli så.

Självklart ska det stå alla fritt att välja att jobba deltid, men det är viktigt att man är medveten om konsekvenserna. Och det finns saker man kan göra. Här är några tips på hur vi tillsammans kan göra pensionerna mer jämställda i Värmland är:

• Lev jämställt om du lever i en relation. Uttag av föräldraledighet och VAB påverkar den framtida pensionen och den som är hemma mest bör kompenseras för det, till exempel i form av ett privat pensionssparande.

• Särskilt om ni tjänar olika mycket är det viktigt att prata om hur utgifter ska fördelas. Målet är att båda ska ha råd med ett sparande som om ni är gifta bör göras till enskild egendom.

• Arbetsgivaren som får ett önskemål om deltidsarbete från en anställd skulle i högre grad än idag kunna informera om vad ett sådant beslut kan få för konsekvenser.

• Skolan behöver bli bättre på att prata privatekonomi, pension och sparande. Alla bör ges en chans att förstå hur det hänger ihop och därmed få möjligheten att göra mer informerade livsval.

Emma Persson

Privatekonom på Länsförsäkringar

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.