KD stärktes i Umeå

Ledare
PUBLICERAD:
Alf Svensson, Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed under KD:s riksting i Umeå.
Foto: Erik Abel/TT
Mer krigsting än riksting. Så löd det ensidiga narrativet inför att Kristdemokraterna samlades i Folkets hus i Umeå i helgen. Bitvis kunde till och med spåras viss skadeglädje: Äntligen skulle KD splittras.

Men i stället fick partistyrelsen rikstingets godkännande för nästan alla sina förslag. Undantaget är att KD inte skall verka för ett nationellt tiggeriförbud, något som annars vore önskvärt. I fokus för uppmärksamheten stod dock migrationsfrågan. Antingen skulle partistyrelsen behöva köra över stora delar av partiet eller så tinget göra detsamma med partistyrelsen, den slutgiltiga splittringen

I Umeå märktes dock inte den omtalade osämjan av. Kristdemokraterna gjorde i stället skäl för beskrivningen Sveriges snällaste parti. Tinget kännetecknades inte av splittring, hårda tag och misstro utan av respekt och ett vänligt tilltal även i frågor där debattörerna stod förhållandevis långt ifrån varandra.

När frågan debatterades i går klev partiledare Ebba Busch Thor upp i talarstolen och meddelade att partistyrelsen jämkar sitt förslag. En skrivelse lades till om att barnkonventionen och andra tillämpbara internationella konventioner skall efterlevas. I realiteten var förändringen kosmetisk. Konventioner har en påtaglig elasticitet inbyggda i sig och KD-ledningens linje ryms väl inom ramen för dessa. Ändå fyllde det en funktion för att lugna de delar av partiet som är oroliga. Partistyrelsens förslag antogs också med stor majoritet.

De allra flesta i partiet är rörande överens om att det har funnits ett behov att reformera den tidigare migrationspolitiken. Men det totala värnandet av familjer och barn är inpräntat i KD:s dna och många vill ha garantier för att partiet fortsätter att ha deras bästa för ögonen.

Vad många uppfattar som viktigare är att KD inte blir ett migrationsparti. Partiet har en lång tradition av att balansera olika uppfattningar. Nu handlar det dock mer om att balansera bilden av partiet. En tuffare linje i migration och integration är de flesta ändå okej med, men KD skall framför allt vara borgerlighetens sociala parti.

Det är också det som främst särskiljer KD från resten av oppositionen. Moderaterna och Sverigedemokraterna håller sig också med strikt migrations- och integrationspolitik, men inget av dem är i närheten av KD:s trovärdighet i sociala frågor, i frågor om sjukvård och omsorg.

Därmed sammanfaller också i allt väsentligt partiledningens agenda med den så kallade partivänsterns, även om de inte är helt överens om den exakta utformningen av politiken på alla områden. Detta är en väsentlig styrka för KD som fortsätter att vara ett parti som många medier och kommentatorer inte riktigt förstår.

Idéer har stötts och blött men inga åsikter har försökts gömmas under mattan. Ingen har blivit överkörd av partistyrelsen och därmed finns också en bred uppslutning bakom partiets linje även om somliga hellre hade sett en något annorlunda linje. Ebba Busch Thor går från klarhet till klarhet i sin partiledargärning. I stället för att splittras i Västerbotten lämnar Kristdemokraterna Umeå som ett stärkt parti.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.