Friends kräver att regeringen agerar mot den ökade mobbningen

Debatt
PUBLICERAD:
Det positiva är att kedjan av problem går att bryta. Med förebyggande insatser kan brott, ohälsa, mobbning och otrygghet lösas, skriver Magnus Loftsson och Didrik von Seth.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Mobbning beror på maktobalanser mellan elever och i samhället i stort, som gör kränkningar och mobbning möjliga. För oss är det uppenbart att detta ökar som en följd av samhällsproblem som ojämlikhet, en ökad polarisering och rasism, skriver Magnus Loftsson och Didrik von Seth.

Mobbningen ökar i svenska skolor, enligt SCB:s uppföljning av hur arbetet med FN:s Agenda 2030 går. Detta är ett oacceptabelt svek både mot de drabbade eleverna och mot skolpersonalen som saknar förutsättningar att förebygga mobbning.

SCB konstaterar i Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, Statistisk lägesbild 2019 att allt fler unga utsätts för mobbning. Bland elever i åldrarna 11, 13 och 15 år har det skett en genomsnittlig ökning från 12,6 procent år 2013/2014 till 19,4 procent år 2017/2018. Fler elever lider också av psykosomatiska besvär.

Sverige har misslyckats grovt i ljuset av de mål vi har förbundit oss till genom Agenda 2030, och det faktum att barnkonventionen blir lag i Sverige nästa år. Därför ställer vi i dag frågan till Sveriges regering: hur ska allt våld mot barn upphöra till 2030?

Mobbning beror på maktobalanser mellan elever och i samhället i stort, som gör kränkningar och mobbning möjliga. För oss är det uppenbart att detta ökar som en följd av samhällsproblem som ojämlikhet, en ökad polarisering och rasism. Det finns givetvis även fler skäl, som t ex lärarbristen, den generella skolmiljön och den ökade digitaliseringens baksidor. Det positiva är att kedjan av problem går att bryta. Med förebyggande insatser kan brott, ohälsa, mobbning och otrygghet lösas.

Våra politiker och skolmyndigheter har i snart ett decennium misslyckats med att stärka skolors förebyggande och främjande insatser. De har under 2010-talet lämnat skolor i sticket att själva lösa problemet. Varje skola förväntas uppfinna hjulet vad gäller att förebygga och förhindra kränkningar och mobbning. Regeringen arbetar med en nationell plan för Trygghet och studiero. En sådan plan behövs, och den behövs nu.

Så stoppar vi mobbning:

• Samla ledare för skolmyndigheter, ombudsmän, forskare, fackförbund, organisationer och civilsamhället till en gemensam nationell kraftsamling. Rådslag kring hur vi genom ökat samarbete kan lyckas med målet i Agenda 2030. Formulera sedan en övergripande nationell strategi för hur mobbning och alla andra former av våld mot barn ska upphöra.

• Ge de skolor som har störst problem med otrygghet, mobbning och kränkningar statligt stöd. Skolor med mer än 30 procents mobbning borde få särskilda riktade insatser och ekonomiska medel.

Vi vuxna har ett särskilt ansvar för att skydda barn mot alla former av våld. Nu är det dags att agera kraftfullt och visa att vi tar barns välmående på allvar.

Magnus Loftsson

Forskning och utvecklingschef, Friends

Didrik von Seth

Tillförordnad generalsekreterare, Friends

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.