Hoppa till huvudinnehållet

Vikten av lokal banknärvaro för ett starkare Värmland

Publicerad:
Det är ett svek mot landsbygden när finansieringsmöjligheterna försämras, skriver Åsa Johansson med flera.
Det är ett svek mot landsbygden när finansieringsmöjligheterna försämras, skriver Åsa Johansson med flera. Foto: Helena Landstedt / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi vill att regionen tillsammans med andra aktörer startar upp en styrgrupp med fokus att arbeta fram en handlingsplan för hur den finansiella närvaron kan stärkas i Värmland, skriver Åsa Johansson med flera.

Affärsbankerna har under de senaste 30 åren dragit sig tillbaka från landsbygdsregioner som Värmland, Dalarna, Jämtland/Härjedalen samt Västerbotten. Särskilt berörda är inlandskommuner där cirka 250 lokalkontor har lagts ned. För bara två år sedan stängdes fem kontor i Värmland vilket berörde 40 000 invånare och över 1 000 företag. När de backar ur behövs det alternativa lösningar, vilket vi saknar.

Det är ett svek mot landsbygden när finansieringsmöjligheterna försämras. Vi har själva träffat företagare som säger att den finansiella närvaron har stor betydelse för ett företags utveckling på orten. Försämringar skapar hinder som leder till ökade regionala klyftor men även minskad ekonomisk aktivitet i hela samhället. För det enskilda hushållet försvåras möjligheterna till kapital för bostadsrenoveringar och byggande av bostäder.

Som en reaktion mot bristen av fungerande bankverksamhet har ett nationellt banknätverk skapats med över 40 kommuner och som ökar i takt med att affärsbankerna lämnar orten. Vi ser även hur den statliga servicen i dessa kommuner minskar och nu senast med den omstruktureringen som Arbetsförmedlingen gör.

En levande landsbygd förutsätter att det finns en fungerande samhällsservice i hela Sverige. För att vända utvecklingen och förbättra möjligheter till tillväxt i hela Värmland anser vi att Region Värmland behöver ta ett ledande ansvar i frågan. Det är logiskt då Region Värmland i dag ansvarar för den regionala utvecklingen med uppdraget att arbeta för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Vi anser att det behövs fungerande bankverksamhet med kunnande om det lokala samhället för att näringslivet i hela Värmland ska kunna utvecklas på sikt. Därför har vi lämnat in en motion där vi vill att regionen tillsammans med andra aktörer startar upp en styrgrupp med fokus att arbeta fram en handlingsplan för hur den finansiella närvaron kan stärkas i Värmland.

Det gör vi för att du som företagare ska kunna känna att du har dem förutsättningar som du behöver för att ditt företag ska kunna fortsätta utvecklas. Du som enskild individ ska kunna känna trygghet med att samhällsservicen finns där när du behöver den. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar och attraktiv region, där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.

Åsa Johansson (S)

Regionråd i opposition

Per Gruvberger (S)

Kommunalråd i Filipstad

Matthias Lindquist (S)

Kommunalråd i Munkfors

Hans Jildesten (S)

Kommunalråd i Storfors

Leif Haraldsson (S)

Kommunalråd i Grums

Per Lawén (S)

Kommunalråd i Forshaga

Artikeltaggar

Åsa JohanssonBankerDebattFilipstadForshagaGrumsHans JildestenLandsbygdLeif HaraldssonMatthias LindquistMunkforsPer GruvbergerPer LawénRegion VärmlandStorforsVärmlands län