Några råd till dig som vill starta eget

Debatt
PUBLICERAD:
Krediter och lån är uteslutet för ett mindre, särskilt nystartat företag. Det är knappt att det går att få ett vanligt bankkonto med betalkort. Problemet är värmländskt, skriver Kjell-Arne Edvinsson.
Foto: Lisa Olaison
Att komma ifråga som leverantör till en kommun för ett litet, särskilt nystartat, företag är i praktiken omöjligt. De ofta påhittade reglerna varierar också kraftigt mellan kommunerna, skriver Kjell-Arne Edvinsson.

Värmland lär enligt mätningar vara sämst i Sverige på entreprenörskap och nyföretagande. Vad beror det på? Här kommer en spaning från verkligheten utifrån vad många (!) värmländska företagens anser.

Problem nummer 1 är bankerna. Deras kontor i Värmland läggs ner. De som finns kvar har tjänstemän som är toppstyrda och där besluten tas centralt. De kan knappt läsa en balans- och resultaträkning, än mindre förstå sig på hur ett företag fungerar. Krediter och lån är uteslutet för ett mindre, särskilt nystartat företag. Det är knappt att det går att få ett vanligt bankkonto med betalkort. Problemet är värmländskt. En grupp företagare från Västra Götaland och Småland kände inte igen sig när jag nämnde situationen i Värmland.

Problem nummer 2 är tolkningen av Lagen om Offentlig Upphandling. Att komma ifråga som leverantör till en kommun för ett litet, särskilt nystartat, företag är i praktiken omöjligt. De ofta påhittade reglerna varierar också kraftigt mellan kommunerna. Förfrågningsunderlag så komplicerade att tiden för att svara på dem ibland överstiger värdet av de upphandlade varorna eller tjänsterna.

Problem nummer 3 är påståendet att Karlstad skulle vara Tillväxtmotorn i Värmland. Fel. Det är framförallt i de övriga 14 kommunerna i Värmland som nettoproduktivitet skapas. Liksom största delen av entreprenörskapet och innovationerna. Det är där exportindustrin finns. I Karlstad är det stor andel tärande verksamhet i form av offentlig administration.

Problem nummer 4 är företagens vänner, d v s organisationer som ska stötta nyföretagandet. Några gör stor nytta, exempelvis Almis och Nyföretagarcentrums mentorprogram. Andra ingen nytta alls då stor del av tiden går till att söka finansiering för nästa år samt uppfylla de s k horisontella målen. Vilket i praktiken innebär en massa tid för intern genusutbildning.

Problem nummer 5 är att letandet efter svaret på ökat nyföretagande och entreprenörskap inte står att finna på klusterkonferenser i Bryssel. Slöseri med tid och kostnader för utlandstraktamente och flygresor.

Problem nummer 6 är de stora företagens strukturer. Det är svårt för de små företagen att bli leverantörer p g a storskaligheten. Den som exempelvis letar efter närproducerade livsmedel får leta länge hos de stora kedjorna. När konsumenten är beredd att handla närproducerad kvalitetsmat utomhus på en parkeringsplats, läs Reko-Ringen, då har Coop och Ica missat i sin omvärldsspaning.

Problem nummer 7 är fastighetsbranschen. För att hyra en lokal krävs ett bindande avtal på minst 3 år. Som inte går att ta sig ur med annat än konkurs. En erfaren konkursförvaltare bekräftade för mig att hyresavtalet ofta avgör beslutet om en konkurs. Konservativ bransch som också missat i sin omvärldsspaning.

Några råd till dig som funderar på att starta eget.

• Glöm banken, rörelsekredit ordnar factoringbolagen.

• Kredit med tillhörande kort skaffar du hos bensinbolag, flygbolag eller liknande.

• Vägra teckna avtal med fastighetsbolag på mer än 3 månader i taget.

• Lita inte på företagens vänner som själva aldrig startat företag, råden är oftast värdelösa.

• Skapa en affärsidé där du inte har offentligheten som kund

• Ut i debatten, för fram dina åsikter. Företagande är inget för fegisar.

Kjell-Arne Edvinsson

Entreprenör och värmlänning

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.