Intervju Elisabeth Svantesson: Ett rätt och rättvist skattesystem

Signerat
PUBLICERAD:
Det är legitimt med en viss progressivitet i skattesystemet. Men att inte ens få behålla hälften av en löneökning känns väldigt fel för många, säger Elisabeth Svantesson.
Foto: Axel Adolfsson
Just nu handlar legitimiteten om vad man får för skattepengarna. Människor märker att vi betalar mycket skatt men staten levererar inte. Då brister tilltron till statens förmåga, säger Elisabeth Svantesson.

Ekonomisk politik är mer än bara siffror. SNB träffade Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, för att utröna vilka ideologiska resonemang som ligger bakom.

Vad kännetecknar legitimt skattesystem?

– Befolkningen ska känna att man förstår systemet. Om en person känner att jag jobbar varje dag, men grannen lever på bidrag, då borde jag ändå ha mer kvar i plånboken. Det ska vara rätt och rättvist.

Hur utformas ett sådant system?

– Just nu handlar legitimiteten om vad man får för skattepengarna. Människor märker att vi betalar mycket skatt men staten levererar inte. Då brister tilltron till statens förmåga. Denna koppling till samhällskontraktet finns som en klangbotten i systemet.

Kan beskattning vara helt moraliskt rättfärdigad?

– Absolut. Det finns en stark samsyn i samhället om att vi ska betala till exempel skolan gemensamt, så att den är avgiftsfri. Och då krävs det skatter. Sedan är det ju alltid en fråga om hur mycket man kan beskatta. Den moralen kan nog se olika ut.

Varför vill Moderaterna värna principen om hälften kvar?

– Det är legitimt med en viss progressivitet i skattesystemet. Men att inte ens få behålla hälften av en löneökning känns väldigt fel för många.

I Moderaternas budgetmotion höjer ni momsen. Varför?

– I budgeten har vi högre inkomstskattesänkningar än den höjda momsen. Men vi måste finansiera utgifterna på ett ansvarsfullt sätt. Nationalekonomer menar ofta att fastighetsskatt är mer effektivt som finansiering, men det tycker många istället är omoraliskt. Då är det bättre att finansiera med en momshöjning. Alla får en skattesänkning i vår budget, även med momshöjningen.

Vilken balans anser du bör finnas mellan moral och effektivitet i utformningen av miljöskatter?

– Forskningen är tydlig med att koldioxidbeskattning är effektivt. Men problemet med den gröna skatteväxlingen är att skattebasen minskar, om den fungerar och utsläppen minskar. Principen måste vara att nedsmutsaren, utsläpparen, betalar.

Hur mycket hänsyn ska tas till nedsmutsarens villkor?

– Det är en viktig fråga. Om man bor på landet så att man är helt beroende av sin bil ska man inte ta den största bördan för omställningen. Vi sänker bensinskatten för att få med människor i omställningen. Människor vill göra rätt och ser att vi måste ta tag i klimatfrågan. Vårt svar är då elektrifiering. Men det handlar också om vilka åtgärder som faktiskt minskar utsläppen.

Vilka specifika förändringar just nu skulle göra skattesystemet mer legitimt?

– Vi ska sänka skattetrycket och sänkningen ska vara finansierad. Ingångsvärdet ska vara att ansträngning och flit ska löna sig. Att människor bidrar, eftersom det bygger Sverige starkt. En skattereform ska också stärka tillväxten. Det finns inga genvägar dit. Den ekonomiska kakan måste öka, för att vi ska få fler tårtbitar att dela på.

– Sedan har vi också fokus på en bidragsreform, för att hålla nere bidragsberoendet. Det finns en moral i att man inte ska kunna tjäna på att vara hemma, men också för att människor inte ska fastna där. Jag kommer aldrig heller att släppa vikten av en ansvarsfull ekonomisk politik, där sparande är en viktig del. (SNB)

Agnes Karnatz

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.