Replik: Valfrihet är bra och viktigt – inte farligt

Debatt
PUBLICERAD:
Att lägga ut två boenden på entreprenad är tydligen enligt Karlstads socialdemokrater den optimala graden av valfrihet, samtidigt som de menar att ytterligare några boende skulle äventyra tryggheten för de äldre och dess anhöriga, skriver Christian Holm Barenfeld.
Foto: Mikael Lindblom
Det är förvisso bra att få den Socialdemokratiska dubbelmoralen på papper. Vårdboende på entreprenad är okej för dem så länge besluten är fattade av Socialdemokraterna, skriver Christian Holm Barenfeld.

Svar till Linda Larsson med flera (NWT 30/10).

Vi vill ha en god kvalitet i våra verksamheter, där skattepengarna används på ett bra sätt för att ge våra äldre bästa möjliga omsorg. Med fler aktörer att välja på så ger vi också de Karlstadbor som har behov av våra tjänster en ökad valfrihet att välja i den omsorg de behöver. Det ger också de anställda inom omsorgen större möjligheter att välja bland arbetsgivare inom omsorgen. Det är våra medarbetare som varje dag, dygnet runt, ser till att våra äldre ges just den goda service som är vårt mål att erbjuda.

En stor andel av omsorgen i Karlstad bedrivs idag i kommunal egenregi och vi har nu fattat beslut att en mindre del, i detta fall tre av våra befintliga vårdboenden, ska upphandlas och få en annan vårdgivare än kommunen. För de som redan idag bor på dessa boenden kommer det mesta vara precis som vanligt. De kommer fortsatt erbjudas den service de har i dag och som de har rätt till.

Gällande våra anställda så har de också rätt till att jobba kvar på sin arbetsplats med den nya vårdgivaren som arbetsgivare. De har också möjlighet att stanna kvar som anställda inom den kommunala omsorgen med vård- och omsorgsförvaltningen som arbetsgivare.

Karlstad har idag två vårdboenden som drivs på entreprenad, det ena sedan femton år tillbaka och det andra sedan tio år tillbaka. Dessa fungerar väl för såväl boende som personal. När dessa två boenden upphandlades var det Socialdemokraterna som styrde i Karlstad och som ansvarade för övergången till privat regi. Vi tyckte att de besluten var bra!

I ett debattinlägg går nu de socialdemokratiska oppositionsråden Linda Larsson och Anders Tallgren, tillsammans med vård- och omsorgsnämndens vice ordförande Monica Gundahl (S), ut och rasar och kallar det som nu sker för en ”privatiseringschock”. Det blir, med hänvisning till att de själva tidigare genomfört liknande förändringar, en oseriös kritik som i det närmaste förefaller ohederlig.

Att lägga ut två boenden på entreprenad är tydligen enligt Karlstads socialdemokrater den optimala graden av valfrihet, samtidigt som de menar att ytterligare några boende skulle äventyra tryggheten för de äldre och dess anhöriga. Detta resonemang från Socialdemokraterna är både felaktigt och missvisande. Snarare är det Socialdemokraterna som skapar osäkerhet bland boende och personal.

Det är förvisso bra att få den Socialdemokratiska dubbelmoralen på papper. Vårdboende på entreprenad är okej för dem så länge besluten är fattade av Socialdemokraterna. I andra forum är de noga att påtala att ett bra företagsklimat i Karlstad är viktigt. I detta fall motarbetar de företagande och använder dem som slagträn i skrämselpropaganda.

För oss i det blågröna styret förblir en hög kvalitet, en ökad valfrihet och en bra service fortsatt det viktigaste inom omsorgen. Då kan vi fortsätta att erbjuda våra äldre en bra omsorg och våra medarbetare en god arbetssituation, detta oavsett om boendet drivs i kommunal regi eller av en upphandlad entreprenör.

Christian Holm Barenfeld (M)

Ordförande, vård- och omsorgsnämnden Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.