Replik: Rätt att avslå S-motion

Debatt
PUBLICERAD:
Utifrån den ekonomiska situationen som råder just nu anser vi Sverigedemokrater att det var rätt och ett ansvarsfullt av kommunstyrelsen att besluta att avslå motionen, skriver Ljubica Jasic Modin.
Foto: Fredrik Karlsson
Om vi ska prata om att bredda den redan befintliga fixarservicetjänsten då behöver vi ha ekonomin för det, skriver Ljubica Jasic Modin.

Svar till Linda Larsson, Anders Tallgren, och Monica Gundahl (NWT 30/10).

Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom offentligfinansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska värderingar i driftsform. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och brukarnöjdhet.

Det känns som om Socialdemokraterna i Karlstad lever i en värld utan verklighet. Linda Larsson med flera kunde inte ha missat det beslut som nyligen fattades i vård- och omsorgsnämnden den 16 oktober och som handlade om budget för det kommande året, 2020.

Det stämmer att kommunstyrelsen avslog motionen från S som handlar om Fixarservice inom digital teknik med hänvisning till brist på ekonomiska resurser och personell kompetens.

Det Linda Larsson med flera har ”glömt bort” att nämna är att motiveringen till förslaget även kom från vård- och omsorgsnämnden, att motionen avslås då vård- och omsorgsnämnden inte har vare sig ekonomiska resurser eller personell kompetens att utvidga verksamhetsuppdraget med teknisk support utöver den välfärdsteknik som erbjuds inom ramen för vård och omsorg.

Om vi ska prata om att bredda den redan befintliga fixarservicetjänsten då behöver vi ha ekonomin för det. Hur tänker Socialdemokraterna finansiera detta med tanke på rådande ekonomiska läge för nämnden?

Utifrån den ekonomiska situationen som råder just nu anser vi Sverigedemokrater att det var rätt och ett ansvarsfullt av kommunstyrelsen att besluta att avslå motionen.

Ljubica Jasic Modin

Sverigedemokraterna, Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.