Polfjärd: EU gör viktig skillnad för klimatet

Signerat
PUBLICERAD:
Ska vi kunna lösa klimatutmaningen behövs optimism och tilltro till människans skaparkraft och teknikens möjligheter, skriver Jessica Polfjärd.
Foto: Fredrik Persson/TT

Direkt från Europaparlamentet

Den politik som är vägledande för oss i Sverige är det också i Bryssel, där vi gemensamt måste minska våra utsläpp kombinerat med ekonomisk tillväxt, skriver Jessica Polfjärd.

Få är optimistiska inför framtiden när det gäller hur vi ska lyckas minska utsläppen. Alltför länge har den politiska debatten präglats av skam, önskan om nolltillväxt och skuldbeläggande. Den som tror att det är vägen framåt gör inte bara sig själv utan även klimatet en björntjänst. Det är dags för ett omtag i den politiska debatten. Ska vi kunna lösa klimatutmaningen behövs optimism och tilltro till människans skaparkraft och teknikens möjligheter.

Men det behövs också en ny regering för att lyckas lösa klimatutmaningen. Nuvarande regering driver en politik som i stället för att sänka utsläppen faktiskt ökar dem. Enligt siffror från Naturvårdsverket har utsläppen under andra kvartalet ökat med 3,4 procent jämfört med samma period förra året. Totalt sett ökade Sveriges utsläpp med två procent förra året. Det går inte att införa symbolåtgärder och hoppas att utsläppen mirakulöst ska minska.

Regeringens kronjuvel i klimatpolitiken, ”klimatklivet”, är ett tydligt exempel på detta då initiativet dömts ut av expertmyndigheter, som Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet, för att vara dyr och ineffektiv. Senaste exemplet är skatten på plastpåsar som inte tar miljönyttan i beräkning – tvärtom riskerar den öka utsläppen.

Ska vi på riktigt kunna lösa klimatutmaningen behövs åtgärder som på riktigt minskar utsläppen. Moderaterna tror att elektrifiering spelar en nyckelroll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Därför behövs både satsningar för el-infrastruktur och sedermera ren el.

En annan nyckeldel för att klara klimatutmaningen är industrins omställning. För ett litet exportberoende land som Sverige är det viktigt att omställningen sker med bibehållen konkurrenskraft. Det gynnar ingen – allra minst klimatet – om vi förlorar jobb och tillväxt på bekostnad av marginella utsläppsminskningar. I slutändan är dock den viktigaste plattformen för att göra skillnad på riktigt EU-samarbetet. Den politik som är vägledande för oss i Sverige är det också i Bryssel, där vi gemensamt måste minska våra utsläpp kombinerat med ekonomisk tillväxt.

Om vi bortser från det negativa tänk som just nu präglar klimatdebatten ser vi en pågående förändring. Än mer glädjande är att det är företagen som är drivande i den förändringen. Det viktigaste politiken kan göra just nu är att undanröja hinder för omställningen. När företagen vill gå före får inte politiker lägga krokben med skatter och regleringar som inte är genomtänkta. Oavsett vilka ambitioner och önskemål vi politiker har så är det faktiskt inte vi som behöver realisera de mål vi sätter upp. Det är privata företag som behöver ställa om och därmed minska våra utsläpp.

Vi behöver därför uppmuntra att omställningen sker i en snabbare takt. Att möjliggöra innovation och investeringar måste prioriteras. Inte skuldbelägga enskilda grupper och uppmuntra till skam. Det hjälper faktiskt ingen.

Jessica Polfjärd

Europaparlamentariker (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.