• idag
  1 juni
  15°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  2 juni
  20°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  3 juni
  15°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Skutberget och Mumin – när planer kolliderar

Debatt
PUBLICERAD:
“Udden” som enligt planförslaget inte får privatiseras vill man nu privatisera, skriver Erik Forsberg.
Foto: Fredrik Karlsson
Istället för en “stark lokal och regional prägel” vill man satsa på en finländsk prägel, visserligen sympatisk, men utan någon anknytning till Värmland, skriver Erik Forsberg.

Förespråkarna för Muminprojektet hänvisar gärna till tidigare beslut för att motivera sitt ställningstagande. Jag vill därför påminna om bakgrunden.

Kommunen har planprogram som skall “uttrycka kommunens utgångspunkter, vilja och mål med ett område”. År 2011 godkände stadsbyggnadsnämnden planprogrammet för Skutberget. I detta tar man upp frågan om en eventuell upplevelseanläggning. Redan i november 2007 beslöt kommunstyrelsen om ett antal utgångspunkter som en sådan anläggning ska underordna sig.

Bland annat ska den ha en stark lokal och regional prägel och vara en året-runt anläggning. Fritid, rekreation, träning, hälso- och friskvård ska prägla verksamheten. Vad gäller placeringen skall en sådan anläggning förläggas antingen öster eller väster om nuvarande entré till området. Planprogrammet 2011 utgick från kommunstyrelsens beslut.

Planprogrammet tar även upp det område som man nu generöst vill överlämna till det finska företaget, nämligen “Udden”. Detta område utgör kärnan i området med bl a motionscentralen. I programmet fastslås att en kommande utveckling inte får innebära att området privatiseras. Därefter kommer följande kloka ord: “Allmänhetens tillgänglighet och möjlighet att röra sig fritt i området ska säkerställas även för framtiden”.

De nuvarande planerna för en Muminpark tar genomgående avstånd från gällande planförslag i sin iver att tillmötesgå Muminföretaget

1. Istället för en “stark lokal och regional prägel” vill man satsa på en finländsk prägel, visserligen sympatisk, men utan någon anknytning till Värmland.

2. Istället för “fritid, rekreation, träning, hälso- och friskvård” vill man satsa på en kommersiell anläggning vilket i den finländska parken bl a innebär att alla över 2 år måste betala närmare 300 kronor i entré.

3. Istället för att anläggningen, enligt planförslaget, förläggs antingen öster eller väster om nuvarande entrén vill man nu att upplevelseanläggningen skall förläggas till Skutbergets mest attraktiva område nämligen “Udden”,

4. “Udden” som enligt planförslaget inte får privatiseras vill man nu privatisera. “Allmänhetens tillgänglighet och möjlighet att röra sig fritt i” detta område vill man inte längre säkerställa för framtiden.

5, Istället för en året runt-anläggning som föreslås i planprogrammet vill man nu satsa på en park öppen endast under sommaren (i den finska parken har man i år öppet mellan 8 juni och 25 augusti). Om det finska företaget får arrendera området (troligtvis under mycket lång tid) kommer de att avgöra i vilken mån medborgarna i Värmland i fortsättningen får rätt att fritt röra sig i det aktuella området då parken är stängd.

De nuvarande planerna på en Muminpark strider alltså genomgående mot kommunens planprogram. Desto mer anmärkningsvärt är det att handläggaren på länsstyrelsen skriver följande: “Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget (Muminprojektet) är förenligt med ställningstaganden i gällande översiktsplan och planprogram”. Länsstyrelsen representerar staten i Värmland och bör därför inte fungera som budbärare åt kommunala makthavare.

Jag inser förstås att ett planprogram inte är hugget i sten. Men vilken status har ett planprogram när man helt kan bortse från programmets intentioner för att tillgodose ett privat företags önskemål att under några sommarmånader bedriva kommersiell verksamhet i ett populärt och strandskyddat område och därigenom förhindra allmänhetens tillgänglighet och möjlighet att fritt röra sig i området.

Erik Forsberg

Skattkärr

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.