Rätten att leva, inte bara överleva

Publicerad:
Liberalerna är mycket oroade över den urholkning som skett kring personlig assistans de senaste åren och vi kämpar hårt för att skapa ett tillgängligt samhälle för alla där rätten finns att bli sitt bästa jag, skriver Marianne Åhman och Bengt Eliasson. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den 16 oktober röstades igenom en lagändring som innebär att andning ska räknas som grundläggande behov och det ligger då till grund för personlig assistans, skriver Marianne Åhman och Bengt Eliasson.

I sitt valmanifest slog Liberalerna fast att vi ska rädda den personliga assistansen. Människor med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva sina liv fullt ut, inte bara överleva. Liberalerna vill att den enskildes behov ska styra och att staten ska ta fullt ansvar för alla med personlig assistans. Brukare och deras anhöriga ska få friheten tillbaka.

Därför blev ett skarpt krav från Liberalerna efter den svåra och segdragna regeringsbildningen att för att Liberalerna skulle kunna ingå i januariavtalet med Centerpartiet och Socialdemokraterna krävde vi att följande skrivning ingick i avtalet: ”att det ska säkerställas att den personliga assistansen och att assistansersättningen ska präglas av hög kvalitet och säkerhet. Alla som har rätt till stöd ska få det. Rätt till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning, ska återställas. Rätten till assistans för behov av tillsyn ska stärkas. Definitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av. En ny assistansutredning ska tillsättas för att säkra detta. Frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen ska utredas."

Riksdagen har nu tagit ett första litet steg i den riktningen som januariavtalet innehöll. Den 16 oktober röstades igenom en lagändring som innebär att andning ska räknas som grundläggande behov och det ligger då till grund för personlig assistans. Lagändringen gäller från och med den 1 november i år.

Just nu är nästa steg med lagförslaget om sondmatning ute på remiss. Om allt går som planerat kommer förändringen att tas i riksdagen runt årsskiftet och kunna träda ikraft 1 juli 2020. Liberalerna är fullt medvetna om att de personer med funktionsnedsättning som är i behov av denna hjälp borde ha fått den redan nu, men nu måste vi vänta på demokratins, ibland, alltför tröga system.

Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) skapades av Liberalerna (då Folkpartiet) på 1990-talet Grundtanken bakom den var att alla människor ska kunna leva självständigt. Alla ska få leva och inte bara överleva.

Liberalerna är mycket oroade över den urholkning som skett kring personlig assistans de senaste åren och vi kämpar hårt för att skapa ett tillgängligt samhälle för alla där rätten finns att bli sitt bästa jag.

LSS har öppnat dörrarna ut till samhället och skapat möjligheter att bland annat flytta till ett eget boende, få ett jobb och kunna delta i vardagen på lika villkor för personer med funktionsnedsättning. Dessa dörrar ut till samhället ska aldrig stängas igen, det ska Liberalerna vara garanten för.

Marianne Åhman (L)

Nätverket Funktionella Liberaler

Bengt Eliasson (L)

Riksdagsledamot, talesperson i funktionsrätt

Artikeltaggar

CenterpartietDebattLiberalernaLSSMarianne ÅhmanPersonlig assistansSocialdemokraterna

Läs vidare