Hoppa till huvudinnehållet

Slutreplik: Mer och modernare kärnkraft behövs

Publicerad:
Vid årsskiftet planerar även Vattenfall att stänga Ringhals 2 och under det kommande året stänger Ringhals 1. Detta drastiska beslut som tagits utifrån symbolpolitiska skäl kommer öka risken för effektbrist än mer enligt Svenska kraftnät, skriver Mattias Bäckström Johansson.
Vid årsskiftet planerar även Vattenfall att stänga Ringhals 2 och under det kommande året stänger Ringhals 1. Detta drastiska beslut som tagits utifrån symbolpolitiska skäl kommer öka risken för effektbrist än mer enligt Svenska kraftnät, skriver Mattias Bäckström Johansson. Foto: Sverigedemokraterna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det är enorm nota som kommer skickas till svenska skattebetalare för att driva igenom en ineffektiv och symbolisk miljöpolitik, skriver Mattias Bäckström Johansson.

Svar till Rickard Nordin (NWT 28/10).

Under de senaste decennierna har marginalen i kraftsystemet minskat konsekvent och där nu även priset kommer för ökade elnätsinvesteringar till följd av den förda energipolitiken. Kring detta framhåller Rickard Nordin stolt att Centerpartiet varit delaktiga och med på varje överenskommelse i modern tid som nu lett fram till den nuvarande situationen. Med andra ord innebär det att Centerpartiet även är en stor del av problemet.

I den årliga kraftbalansrapport som Svenska kraftnät presenterade i somras konstateras att effektbalansen fortsätter att försämras. Enligt prognosen för den kommande vintern är underskottet på 1 000 megawatt för en normal vinter, vilket innebär att underskottet har mer än fördubblats från föregående år. Fördubblats. Vid årsskiftet planerar även Vattenfall att stänga Ringhals 2 och under det kommande året stänger Ringhals 1. Detta drastiska beslut som tagits utifrån symbolpolitiska skäl kommer öka risken för effektbrist än mer enligt Svenska kraftnät.

Nyligen släpptes en underlagsrapport från forskningsprojektet NEPP inför Energiföretagens kommande färdplan för ett fossilfritt Sverige. Den visar att Sverige kommer behöva öka elproduktionen med 1,5 gånger Danmarks nuvarande elproduktion, om vi ska nå fossilfrihet till 2045. Den visar också att det är möjligt att nå fossilfrihet utifrån en bas av kärnkraft och i kombination med förnybara alternativ. Det andra tillvägagångssättet för att nå fossilfrihet består av 100 procent förnybara energislag och en avvecklad kärnkraft. Det som skiljer de båda alternativen är kostnaden.

Studien visade tydligt att ur ett systemperspektiv är det närmre 80 miljarder kronor billigare fram till 2050 att livstidsförlänga befintlig kärnkraft, än att gå mot 100 procent förnybart med mer decentraliserad kraftproduktion. Även i elnätsinvesteringar är det närmre 70 miljarder kronor mer som behöver investeras under samma tidsperiod. Det är enorm nota som kommer skickas till svenska skattebetalare för att driva igenom en ineffektiv och symbolisk miljöpolitik.

Utöver det kommer robustheten i kraftsystemet försvinna när kärnkraften avvecklas i förtid, något som kommer att behöva lösas på annat sätt. Bedömningen är att denna kostnad kan vara uppemot 15 miljarder kronor dyrare årligen.

Vill man ha ett samhälle med låga utsläpp av växthusgaser och samtidigt stärka Sveriges konkurrensfördel stänger man inte dörren för fossilfria alternativ. Tvärtom behövs mer och modernare kärnkraft.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Energipolitisk talesperson

Artikeltaggar

CenterpartietDebattElKärnkraftMattias Bäckström JohanssonRickard NordinRinghalsSvenska kraftnätSverigedemokraternaVattenfall