"Paragrafryttarna får alltför stor makt"

Insändare
PUBLICERAD:
NWT har under flera år berättat om striden om ett fritidshus byggt på fel plats. Insändarskribenten vänder sig mot hanteringen.
Hur stora resurser är det rimligt att vi skattebetalare ska lägga på ett fritidshus som har bygglov men som står några meter fel ?

Huset ligger dessutom mitt ute i ingenstans och stör inga grannar. Jag har med intresse följt debatten om fritidshuset i Töcksfors som nu tydligen ska rivas.

Hur mycket har samhället lagt ner under många år i form av arbetstimmar hos kommun, länsstyrelse, polis och kronofogde?

Vilka extra kostnader har drabbat fastighetsägaren?

Står verkligen kostnaderna i proportion till den eventuella skadan som bygget åsamkat?

Ibland undrar man om inte "paragrafryttarna" i samhället får alltför stor makt. Sunt förnuft och lite kompromissvilja vore att föredra i många frågor anser jag och många med mig!

Rimligt?

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.