Fokusera hellre på orättvisa skatter än på bidrag

Debatt
PUBLICERAD:
Vi menar att ett nytt regelverk bör låta hyrorna röra sig i riktning mot marknadshyror. Samtidigt bör hyreshus i attraktiva lägen beskattas högre, skriver Andreas Bergström och Lena Holmestig.
Foto: Maja Suslin/TT
Vi menar att den svenska ekonomin har en rad inbyggda skevheter, där större städer gynnas. Partierna bakom januariavtalet bör utjämna dem, skriver Andreas Bergström och Lena Holmestig.

Vi lever i en tid av ökande motsättningar. En av de viktigaste rör ekonomiska skillnader mellan stad och land. Statsminister Stefan Löfven (S) har lyft fram ökad ekonomisk utjämning mellan olika delar av landet som ett sätt att minska klyftorna. Men utjämningssystemet handlar bara om att flytta pengar från en del av landet till en annan, vilket alltid skapar förlorare såväl som vinnare.

Vi menar att den svenska ekonomin har en rad inbyggda skevheter, där större städer gynnas. Partierna bakom januariavtalet bör utjämna dem, gärna som en del av den skattereform som utlovats.

• Högre fastighetsavgift

Fastighetsavgiften har ett lågt tak, vilket innebär att man betalar procentuellt mer för billigare hus än för dyra. Det är gynnsamt för boende i städer med höga bostadspriser. Därför bör taket i fastighetsavgiften höjas. Intäkterna kan användas till skattesänkningar på till exempel låga inkomster. Det innebär totalt sett höjda skatter i städer och sänkta på landsbygden.

• Mer marknadslika hyror

Enligt januariavtalet ska hyror i attraktiva lägen få bli högre. Vi menar att ett nytt regelverk bör låta hyrorna röra sig i riktning mot marknadshyror. Samtidigt bör hyreshus i attraktiva lägen beskattas högre. Även i det här fallet kan skatteintäkterna användas till skattesänkningar på låga inkomster, så att pengar, totalt sett, går från städer till landsbygd.

• Mer väg- och trängselavgifter

Bilister beskattas huvudsakligen med bränsleskatt, men bilar orsakar även trängsel, buller och lokala luftföroreningar. Trafikanalys beräkningar visar att skatten för bensinbilar på landet är högre än vad som är samhällsekonomiskt motiverat, och lägre i städer. Om mer av skatterna tas in i form av vägtullar, trängselavgifter och ”pay-as-you-drive”-lösningar blir fördelningsprofilen bättre.

• Kolsänkor

Långsiktig koldioxidlagring, exempelvis byggande i trä, bör stimuleras ekonomiskt enligt samma logik som utsläpp beskattas. Det finns också en potential för massaindustri att lagra koldioxid och kolrika restprodukter långsiktigt. Ett stöd innebär gränsdragningsfrågor och måste fungera med EU-regler, men det bör inte vara oöverstigliga hinder. Detta skulle gynna de gröna näringarna och därmed landsbygden.

Utifrån detta vill vi uppmana Löfven att fokusera mindre på utjämning och mer på hur ett ekonomiskt rationellt och rättvist skattesystem kan ge positiva effekter.

Andreas Bergström

Tillförordnad vd, Fores

Lena Holmestig

Hela Sverige-ansvarig, Fores

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.