Jobbet får aldrig ta hälsan ifrån oss

Debatt
PUBLICERAD:
Många gånger hänvisas den enskilde till att efter bästa förmåga själv sätta upp gränser för vad som är arbete och fritid. Nackdelen som följer är stress, skriver Magnus Hildebrand.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
De tidigare gränsdragningarna som fanns mellan arbete och fritid, arbetsplats och hem, och gränserna mellan chef och medarbetare har blivit allt mer flytande, eller satta under ständig omdefinition, skriver Magnus Hildebrand.

Tjänstemännens arbetsliv har förändrats i grunden. Den positiva sidan av den tekniska utvecklingen är att allt fler känner att det är lättare att få livspusslet att gå ihop, när de själva har större möjlighet att planera arbetsdagen samt att många mer gränslösa arbeten är stimulerande och utvecklande. Men för många av oss kommer det gränslösa arbetet tyvärr med ett högt pris.

Digitaliseringen har gjort att många arbetsuppgifter kan utföras var som helst och när som helst. Man är tillgänglig för kunder, medarbetare och arbetsgivaren på kvällar, helger och under semestern. Medarbetarna får allt mer specialiserade arbetsuppgifter med ett stort eget ansvar och organisationerna slimmas till gränsen för vad som är möjligt i många fall.

De tidigare gränsdragningarna som fanns mellan arbete och fritid, arbetsplats och hem, och gränserna mellan chef och medarbetare har blivit allt mer flytande, eller satta under ständig omdefinition. Många gånger hänvisas den enskilde till att efter bästa förmåga själv sätta upp gränser för vad som är arbete och fritid. Nackdelen som följer är stress, ständig tillgänglighet och en alldeles för hög arbetsbelastning, inte sällan med psykisk eller fysisk ohälsa som följd.

Just nu pågår den europeiska arbetsmiljöveckan. Ett ypperligt tillfälle att lyfta frågan om er arbetsmiljö lokalt på din arbetsplats. Arbetsmiljön på din arbetsplats är alltid arbetsgivarens yttersta ansvar, men det betyder inte att du står utan eget ansvar. Som fackligt förtroendevald, som medarbetare och medmänniska har vi alla möjlighet att påverka vår egen och andras arbetsmiljö. Det ska och måste vi göra. Vår hälsa och framtid hänger på det.

Den psykiska ohälsan har ökat radikalt under många år. Arbetsgivarna måste nu se till att det finns ett ledarskap som tydligt signalerar vad som förväntas av medarbetarna och som skapar förutsägbarhet, tydlighet, trygghet, tillit och rättvisa.

Att cheferna ges goda förutsättningar att utveckla sitt ledarskap och ges den kompetens som krävs för att hantera en gränslös arbetsplats. Att det arbete som utförs utanför den traditionella arbetsplatsen ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet och bedöms som vanligt arbete. Att samtliga arbetsplatser med tjänstemän i det gränslösa arbetslivet har regler och riktlinjer, en så kallad tillgänglighetspolicy, för att säkerställa att tjänstemännen har goda möjligheter till en ostörd fritid och obrutna viloperioder. Då har vi en bra grund att jobba utifrån.

Arbetsmiljön ska vi jobba med varje dag, inte bara under europeiska arbetsmiljöveckan. Likväl är den här veckan en välkommen påminnelse om att det viktigaste vi har är vår hälsa och att jobbet aldrig ska få ta hälsan ifrån oss.

Magnus Hildebrand

Regionchef, Unionen Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.