Danielsson: EU-myndighet för bättre arbetsliv

Signerat
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Dagens kaosartade situation på våra vägar är oacceptabel. Människor från andra länder utnyttjas på ett sätt som inte borde vara möjligt 2019, skriver Johan Danielsson.
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Direkt från Europaparlamentet

De nya reglerna bör innebära att om du ska bedriva stadigvarande inrikestrafik i Sverige så ska du registrera dig och betala skatt i Sverige, skriver Johan Danielsson.

I veckan började den nya europeiska arbetsmyndigheten, ELA, att arbeta. Tanken är att den ska främja en mer rättvis rörlighet inom EU, bland annat genom att underlätta samarbetet mellan medlemsländernas myndigheter och gemensamma inspektioner. En ny myndighet löser givetvis inte i ett slag de problem vi ser på arbetsmarknaden, men förhoppningsvis bidrar den till att öka förutsättningarna för att skapa ordning och reda, inte minst på vägarna.

Dagens kaosartade situation på våra vägar är oacceptabel. Människor från andra länder utnyttjas på ett sätt som inte borde vara möjligt 2019. I Sverige har vi människor som tvingas bo månader i sträck i sina bilar och uträtta sina behov i vägdikena.

Många chaufförer är inte ens från ett annat EU-land. Villkoren i länder som Polen har blivit så pass bra att de företag som har de allra värsta affärsuppläggen inte längre kan anställa dem. Förra året utfärdade Polen över 70 000 förartillstånd till chaufförer från länder utanför EU.

Detta är inte tanken med den fria rörligheten. Syftet är inte att enskilda företag och företagare ska göra sig förmögenheter genom att utnyttja anställda med löner och arbetsvillkor långt under de nivåer som gäller i länderna där arbetet utförs. För att bekämpa brottsligheten i arbetslivet har regeringen gett ett uppdrag till utökat myndighetssamarbete. Inspektionerna har därför ökat kraftigt, från 161 år 2017 till 1 210 bara fram till augusti i år. Och det behövs.

Häromveckan genomfördes en gemensam kontrollinsats i byggsektorn, som är en annan utsatt bransch. 100 företag besöktes, fyra av tio fick krav på åtgärder och en fjärdedel fick omedelbara förbud. Det handlade om farlig arbetsmiljö och illegal arbetskraft. Enligt skattemyndigheten ”handlar det inte sällan om ren människohandel. Man bor under vedervärdiga förhållanden på byggena, med sängplatser i skrubbar och liknande".

De utökade myndighetskontrollerna krävs för att jaga de företag som utsätter sin personal för livsfara, undanhåller skatt och tvättar pengar åt den organiserade brottsligheten. Men för att kontrollerna ska fungera måste det finnas ett regelverk som går att implementera.

I vägtransportsektorn är dagens europeiska regelverk ett lapptäcke som gör efterlevnaden mycket svår. Oseriösa företag har flera olika lagar och regler de kan utnyttja för att konkurrera med löner och arbetsvillkor. Lägg till detta de svårigheter för kontrollåtgärder som sektorns mobila natur medför.

Jag kommer som samordnare för de europeiska socialdemokraterna i Europaparlamentets transportutskott att prioritera att få tydliga regler på plats. De nya reglerna bör innebära att om du ska bedriva stadigvarande inrikestrafik i Sverige så ska du registrera dig och betala skatt i Sverige. Och under all inrikestrafik ska svenska löner och arbetsvillkor gälla.

Alla problem löses genom nya EU-regler och en ny EU-myndighet. Men det skulle skapa bättre förutsättningar för nationella kontroller, så att vi kan skapa ordning och reda på våra svenska vägar.

Johan Danielsson

Europaparlamentariker (S)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.