När granbarkborren sover måste staten vara vaken

Debatt
PUBLICERAD:
Bekämpningsområden bör inrättas i förebyggande syfte i närområden till redan befintliga angrepp, inte enbart där stora skador redan har uppträtt, skriver Karin Perers och Fredrik Munter.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Just nu sover granbarkborren, men vi vet att nästa sommar kommer med stor sannolikhet ännu större angrepp i Svealand. Vi ser med stor oro på utvecklingen, skriver Karin Perers och Fredrik Munter.

Granskogarna i södra Sverige har drabbats hårt av granbarkborrens angrepp. Läget är mycket allvarligt. Den torra sommaren 2018 skapade mängder av torkstressade granar i Götaland och Svealand där den lilla skalbaggen nu kan föröka sig explosionsartat. I Götaland har Skogsstyrelsen aktivt stöttat skogsägarnas bekämpning av angreppen. I Svealand har samma myndighet av oklara skäl hållit en väldigt låg profil.

Vi i skogsägarföreningen Mellanskog har lagt stor kraft vid att snabbt avverka och transportera bort angripna granar i våra medlemmars skogar, för att rädda så mycket virke som möjligt och undvika förnyade angrepp. Just nu sover granbarkborren, men vi vet att nästa sommar kommer med stor sannolikhet ännu större angrepp i Svealand. Vi ser med stor oro på utvecklingen. Sverige måste till varje pris undvika det katastrofscenario som utspelas i Centraleuropa där granskogen dör och forslas bort i stora områden. Det är nu vi alla aktörer i skogsbruket måste vara vakna och förbereda oss för en svår sommar 2020.

Från Mellanskogs sida förbereder vi oss för att kunna bekämpa granbarkborren med ännu större kraft. Vi kommer att prioritera avverkning av angripna skogar, vi kraftsamlar med extra avverkningsmaskiner och extra lastbilar för att transportera bort virket. Vi arbetar hårt för att säkra skogsägarnas ekonomiska värden genom att hitta nya marknader för angripet virke. Vi arrangerar medlemsmöten och ger råd till skogsägarna, allt för att öka vaksamheten och så snabbt som möjligt få stopp på granbarkborrens härjningar.

Skogarna i Mellanskogs område (Svealand och södra Norrland) ägs av cirka 70 000 enskilda skogsägare och ett antal större skogsbolag. Om alla aktörer hjälps åt kan vi göra skillnad i bekämpningen av granbarkborren, men då måste Skogsstyrelsen ta sitt sektorsansvar och inta en mycket aktivare roll i bekämpningsarbetet.

Skogsstyrelsen har tagit initiativ till ett informationsutbyte i branschen, men vi efterlyser ett mer offensivt och förebyggande arbetssätt och ett antal konkreta åtgärder:

• Skogsstyrelsen måste utarbeta en metodik för inventeringar som ger en samlad bild över skadeläget. Kunskap är grundläggande för att branschen ska kunna kraftsamla resurser där de gör störst nytta.

• Bekämpningsområden bör inrättas i förebyggande syfte i närområden till redan befintliga angrepp, inte enbart där stora skador redan har uppträtt. Skogsstyrelsen måste också ta en tydligare roll för att reglerna inom bekämpningsområdet efterföljs.

• Skogsstyrelsen måste, tillsammans med länsstyrelserna, bekämpa granbarkborren även i skyddad skog. Insekterna känner inga gränser, och vi kan inte acceptera att det förekommer yngelhärdar i skyddad skog och att dessa sedan förstör skogar runtomkring.

Även andra samhällsfunktioner kan stödja den pågående insektsbekämpningen. Till våren behöver t ex virkestransporterna underlättas genom dispenser från körtidsregler samt god tillgång till det allmänna vägnätet, även under tid då många allmänna vägar stängs för tung trafik p g a tjällossning. Allt för att hinna köra undan så mycket virke som möjligt innan granbarkborren vaknar.

Vi i familjeskogsbruket i Mellansverige förbereder oss för att ge granbarkborren ett hett uppvaknade nästa vår. Kan vi förbereda oss tillsammans med staten, ökar sannolikheten betydligt att vi lyckas.

Karin Perers

Ordförande, Mellanskog

Fredrik Munter

Verkställande direktör, Mellanskog

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.