Bra kommun kan bli bättre

Debatt
PUBLICERAD:
En del i vårt framtida dialogarbete kommer att kretsa kring de ombyggnationer som kommer ske i centrum, skriver Frida Pettersson och Erik Nilsson.
Foto: Helena Karlsson
Det blågröna styrets ambition är att det bland annat ska bli bättre dialog mellan företagen och kommunen. Problem är till för att lösas och om Karlstads kommun kan bli effektivare är mycket vunnet, skriver Frida Pettersson och Erik Nilsson.

En analys av 67 stadskärnor i Sverige har kommit fram till att Karlstad hamnar på plats två, endast en poäng från förstaplatsen. Det är mycket glädjande att framtidsutsikterna ser bra ut för Karlstad. Samtidigt finns mer att göra, vi kan aldrig stanna upp och ta framtiden för given.

Enligt undersökningen så har stadskärnorna i toppen ett gott inflöde av arbetskraft, ekonomiskt kapital och humankapital. Även den stabila infrastrukturen för varor och tjänster lyfts upp som ett exempel. Detta ska vi vara mycket stolta över. Karlstad är en omtyckt kommun och detta är ett bra tecken på hur utvecklingen går i rätt riktning. Men vi får inte nöja oss med detta, för annars riskerar vi att bli omsprungna.

Det blågröna styrets ambition är att det bland annat ska bli bättre dialog mellan företagen och kommunen. Problem är till för att lösas och om Karlstads kommun kan bli effektivare är mycket vunnet. Därför har vi i det blågröna styret tagit fram flera initiativ inriktade på regelförenklingar för att utveckla det arbetet.

En del i vårt framtida dialogarbete kommer att kretsa kring de ombyggnationer som kommer ske i centrum. När ett nytt resecentrum byggs där den nuvarande järnvägsstationen ligger så kommer läns- och stadsbussarna knytas ihop med tågtrafiken och Karlstads centrum kopplas samman med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn.

Under tiden som resecentrum byggs kommer det, som de flesta byggarbetsplatser, att påverka framkomligheten och innebära visst byggbuller. Men det färdigställda resultatet ger kortare restider, fler tåg och ökar möjligheterna att arbetspendla både inom länet men även till exempelvis Oslo och till Stockholm.

Detta är viktigt för att Karlstad fortsatt ska vara en attraktiv kommun som rankas högt även i framtiden.

Frida Pettersson (C)

Erik Nilsson (KD)

För det blågröna styret i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.