Satsa på högre pension

Debatt
PUBLICERAD:
För att fler ska få ut mer i pension i framtiden är antalet arbetade år och timmar på totalen det viktigaste, skriver Frans Lindelöw och Mattias Munter.
Foto: isabell Höjman/TT
Dagens ungdomar är morgondagens pensionärer. Lika viktigt det är som att jobba längre upp i åldrarna, minst lika viktigt är det att fler unga kommer i arbete tidigare, skriver Frans Lindelöw och Mattias Munter.

”Det behövs ytterligare utbildnings- och arbetsmarknadsrelaterade åtgärder som underlättar ett tidigare arbetsmarknadsinträde”. Så står det i Pensionsgruppens överenskommelse från 2017. Men i dag saknas fortfarande åtgärder. Lika viktigt som det är att fler jobbar högre upp i åldrarna, lika viktigt är det att fler unga kommer ut i arbete tidigare.

Skandias nya rapport Akademikernotan – sen examen sänker pensionerna visar på att svenska studenter tar examen senare än i de flesta andra europeiska länder. Vanligt är att ta examen vid 28 års ålder, men en del, till exempel lärarstudenter, är långt över 30 år. Det rapporten visar är att det här kommer att få stor effekt på många akademikers framtida pensioner.

Under de senaste åren har våra pensionspolitiker bland annat fokuserat på att höja pensionsåldrarna. Det är viktigt för att fler framöver ska få ut mer i pension men det är ett ensidigt fokus som inte räcker. För att fler ska få ut mer i pension i framtiden är antalet arbetade år och timmar på totalen det viktigaste. Vi presenterar därför tre förslag som tydligt skulle ge dagens unga möjligheter till en högre framtida pension:

1. Snabbare genomströmning för högre utbildning. Att bygga ut sommarterminen med relevanta sommarkurser, införa någon form av examensbonus, skärpa kraven för studiemedel och/eller kraven för att få fortsätta sin utbildning är alla exempel på förslag som regeringen bör titta på för att få fler unga studenter att ta sin examen snabbare.

2. Ny sparform för pensioner. Under de senaste åren har förutsättningarna för pensionssparande försämrats i Sverige – och olika regeringar är skyldiga. Detta har sammantaget lett till att förutsättningarna för att själv kunna spara till sin pension i Sverige är näst sämst i världen – bara Argentina har sämre möjligheter. En ny sparform med incitament från staten att spara på lång sikt till sin pension skulle bland annat ge den som kommit ut sent i arbete möjligheter till att på egen hand kompensera för sitt livsval och förbättra sin framtida pension.

3. Lika pension för lika arbete. De flesta som i dag kommer ut i arbetslivet tidigt får inga inbetalningar till tjänstepensionen förrän de fyllt 25 år. För nio av tio anställda är tjänstepensionen del av ett kollektivavtal och därför ligger det på parterna på arbetsmarknaden att komma fram till att lika pensionsinbetalningar bör gälla för samma arbete oavsett ålder. Det sänder märkliga signaler till den som snabbt tagit sin examen eller etablerat sig tidigt på arbetsmarknaden efter gymnasiet. De som kommer ut på arbetsmarknaden tidigt borde premieras – inte straffas.

Dagens ungdomar är morgondagens pensionärer. Lika viktigt det är som att jobba längre upp i åldrarna, minst lika viktigt är det att fler unga kommer i arbete tidigare. Vår nye pensionsminister Ardalan Shekarabi (S) och Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning, bör tillsammans nu inrätta ett pensionspaket för akademiker.

Frans Lindelöw

Vd, Skandia

Mattias Munter

Pensionsekonom, Skandia

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.