Marginell trafikökning med ny bro

Insändare
PUBLICERAD:
Enligt Trafikverket leder inte en ny bro i Mölnbacka till märkbart mer tung trafik genom byn.
Foto: Hasse Holmberg/TT
Trafikverkets svar till insändaren ”Varför mer tung trafik genom Mölnbacka

Väg 752, som går mellan Mölnbacka och riksväg 63, är utpekad av bärighetsgruppen i Värmland som en viktig väg. I bärighetsgruppen ingår bl.a. representanter från Trafikverket och näringslivet.

Som svar till signaturen ”Stig Håkan” består näringslivet i det här fallet av regionala aktörer från Värmland. En begränsande faktor för vägen är bron i Mölnbacka som inte tillåter tyngre trafik pga. dess bärighetsklassning. Trafikverket har gjort utredningar som visar att det inte är möjligt att förstärka befintlig bro. Därför har Trafikverket beslutat att en ny bro ska byggas norr om befintlig bro.

Idag passerar i genomsnitt 273 fordon per dygn bron varav 20 är tung trafik. Trafikverkets trafikprognoser visar på endast en marginell ökning av antalet fordon efter att den nya bron är byggd.

En orsak till detta är att mängden gods som transporteras idag kan fördelas ut på färre lastbilar efter ombyggnationen, eftersom den nya bron klarar tyngre lastbilar än vad som tillåts idag.

Arne Nyhammar, projektledare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.