Förvillarinformation från Stena Renewable

Debatt
PUBLICERAD:
Att jämföra olika fakta om energiförbrukningen i Arvika kommun direkt med energiproduktion i Stömne är att jämföra äpplen med päron, skriver Roger Antonsson och Anders Skogberg.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Oetiskt och ett demokratiskt övertramp då Zachrisson tog strid mot politiska partier om vindkraftens framtid i Arvika kommun, vilket företag inte har att göra med, skriver Roger Antonsson och Anders Skogberg.
Svar till Pia Hjalmarsson och Peter Zachrisson (NWT 21/9) https://www.nwt.se/2019/09/21/replik-vindkraften-i-stomne-behovs-for-att-mota-klimatkrisen/

Politiska partier tar avstånd från vindkraft i Stömne. Arvika kommuns vetorätt borde användas. Undvik skattekostnader för länsstyrelsens miljökonsekvensutredning. Miljardprojektet är hotat. Stenakoncernen har en omsättning på 34,7 miljarder. Stena Renewables enda mål är att tjäna pengar åt koncernen genom att driva vindkraftbruk i stor skala. Stena Renewables vd Peter Zachrisson har avkastningskrav på sig.

Desperat marknadsförs Stena Renewables företagsidé i en förvillande artikel i NWT som klimatexperter, vilka de inte är. Oetiskt och ett demokratiskt övertramp då Zachrisson tog strid mot politiska partier om vindkraftens framtid i Arvika kommun, vilket företag inte har att göra med. Vi lokalpolitiker ska se till Arvika kommuns bästa och det som gynnar medborgarna på kort och lång sikt.

Stora Enso, med 100 miljarder i omsättning, som äger och förvaltar skog och skapar maximal avkastning, äger 90 procent av Stömne skogsmark. Koncerngiganterna kom överens om att då Stora Enso/Bergvik Skog upplåter mark för Stena Renewables vindkraft i Stömne, får de del av inkomsterna på den vindkraftsenergi som produceras. Ett vinn-vinn läge. Profitjättar mot lilla människan.

Stena Renewable försöker nu blidka opinionen genom att minska projektet, från 21 vindkraftverk med en höjd på 280 meter, med 6 färre verk och en minskad höjd med 40 meter. Runt 30 procent av beräknade vinster prutas. Det påvisar stort initialt vinstutrymme.

Zachrisson anser att Arvika kommun måste ta ett globalt ansvar för klimatet genom vindkraft. Ett skrämselförsök med den populistiska klimatkrisen och förvillarinformation. Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita och det svenska energisystemet har allt mer frångått fossila bränslen. Sveriges Energimyndighet har inte utpekat Stömne som ett vindkraftsområde av riksintresse. Miljöpåverkan enligt Vattenfall för producerad el i Sverige i koldioxidutsläpp i gram per kWh: kärnkraft 4, vattenkraft 9 och vindkraft 15.

Arvika kommun skrev på ett borgmästaravtal om minskning av koldioxidutsläppen i kommunen med mer än 20 procent till år 2020. Vindkraft ingår inte åtgärdsplanen och 2020 sker slutredovisning utan vindkraft. Kommunen har inte tecknat det nya borgmästaravtalet för tuffare klimat- och energimål till 2030. Zachrisson hänvisar till borgmästaravtalet utan vindkraft som strax avslutas. Arvikas vision för framtida tillstånd som önskas uppnås innebär inte formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. I visionen står att all el som används ska vara förnyelsebar, men det står inte att den ska vara producerad i Arvika kommun.

I Mälardalens universitets avhandling nummer 182, On value of land, 2015, finns en ”Hållbarhetsredovisning avseende klimatförändringsgaser i kommunen Kil, regionen Värmland, Stockholm stad och hela Sverige”. Där ger Kils kommun ett positivt bidrag. Arvika kommun har då rimligen också en positiv inverkan på en hållbarhetsredovisning. Arvika kommuns vision är redan uppfylld, klimatneutralt med råge och det helt utan vindkraft. Stockholm, med 1,8 miljoner invånare, har en stor negativ klimatpåverkan. Till sådana städer kommer Arvikas vindkraftsel att levereras till. Stena Renewables vindkraftpark gör bättre klimatnytta i Stockholms skärgård.

Att jämföra olika fakta om energiförbrukningen i Arvika kommun direkt med energiproduktion i Stömne är att jämföra äpplen med päron. Vindkraftbruk minskar inte utsläpp från bilar, men det gör minskat bilåkande.

Zachrisson försöker skrämma upp politiker genom att helt felaktigt skuldbelägga Arvikaborna. Förvillarresonemanget uppväger inte negativ påverkan lokalt på Arvika kommun som vindkraft i Stömne medför. Stena Renewable, ägna er åt att bygga vindkraftsparker i profitens namn någon annanstans!

Roger Antonsson (SD)

Egen företagare och gruppledare, vindkraftgruppen

Anders Skogberg (SD)

Civilingenjör och gruppledare i Arvika kommunfullmäktige

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.