Replik: Dåligt politiskt ledarskap av Moderaterna och Sverigedemokraterna

Debatt
PUBLICERAD:
För att klimatmålen ska uppnås är ekonomiska styrmedel i form av ökade punktskatter på fossila bränslen nödvändiga, skriver Anders Andersson. Foto Erik G Svensson/TT
Foto: Erik Svensson
Att då föreslå sänkta punktskatter på fossila drivmedel utan att knappt namna klimatmålen är inget annat än populism och dåligt politiskt ledarskap av landets två näst största politiska partier, skriver Anders Andersson.

Svar till Oscar Sjöstedt och Martin Kinnunen (NWT 7/10).

IPCC:s senaste rapport från 25 september visar att världens isar smälter snabbare än vad forskarna tidigare trott och att en havsnivåhöjning på över en meter till 2100 är möjlig om utsläppen av växthusgaser inte minskar kraftigt. Haven blir dessutom varmare, surare och mindre produktiva.

Utsläppen av växthusgaser är dock ännu så höga att Parisavtalets mål om en global temperaturökning på högst 1,5-2 grader sannolikt kommer att överskridas.

Även de svenska klimatmålen är i farozonen. Utsläppsminskningen från vägtrafiken går för långsamt och 2018 ökade utsläppen med 0,5 procent. Enligt Trafikverket måste utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minska med 8 procent årligen för att uppfylla målet för 2030, då utsläppen ska ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Målet för 2045 är noll nettoutsläpp av koldioxid.

De svenska målen ingår i det klimatpolitiska ramverket riksdagen beslutade om 2017 och baseras på en överenskommelse mellan samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna.

Trots klimathoten och svårigheterna att uppnå klimatmålen vill både Moderaterna och Sverigedemokraterna sänka skatten på bensin och diesel med 1 krona respektive 1,13 kronor per liter. Både M och SD motiverar sänkningen med att höga bensinpriser drabbar bilberoende på landsbygden som inte har tillgång till kollektivtrafik. Moderaterna skriver om detta i sin senaste skuggbudget och SD:s riksdagsledamöter Oscar Sjöstedt och Martin Kinnunen i debattartikeln Sänkt bensinpris med SD:s budget (NWT 7/10).

Enligt SCB:s definition bor 13 procent av landets befolkning på landsbygden och 8 procent i stödområde A och B. Att ge närapå alla svenskar billigare bensin bara för att omkring 10 procent bor på landet gynnar inte klimatet. Varken Moderaterna eller Sjöstedt/Kinnunen diskuterar dock hur selektiva subventioner kan utformas för dem som saknar kollektivtrafik.

För att klimatmålen ska uppnås är ekonomiska styrmedel i form av ökade punktskatter på fossila bränslen nödvändiga. Visioner om fler elbilar och fjärde generationens kärnkraft är bra, men troligen inte aktuellt de närmaste tio åren. Stora batterier är dessutom dyra och ännu inte särskilt miljövänliga. Med successivt ökade bränsleskatter minskar och effektiviseras dessutom onödig överkonsumtion av drivmedel samtidigt som efterfrågan på bränslesnålare motorer ökar.

Egentligen är det mest intressanta här inte om bensinpriset ökar eller minskar en krona, utan mer Moderaternas respektive Sverigedemokraterna Sjöstedts och Kinnunens attityd och sätt att argumentera. Den globala klimatkrisen är ett faktum och främsta orsaken är med största sannolikhet användandet av fossila bränslen. Att då föreslå sänkta punktskatter på fossila drivmedel utan att knappt namna klimatmålen är inget annat än populism och dåligt politiskt ledarskap av landets två näst största politiska partier. För att inte säga cynism för att locka vissa väljargrupper.

Det klimatet behöver är ansvarstagande och medvetna politiker som diskuterar och pekar ut färdriktningen mot framtiden och som sedan fattar de nödvändiga besluten.

Anders Andersson

Lärare, Skoghall

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.