NWT – hur resonerade ni före publicering?

Insändare | Kilsmordet
PUBLICERAD:
En kvinna mördades i Kil i somras och i fredags kom åtalet i den uppmärksammade händelsen. Insändarskribenten ifrågasätter uppgifter i NWT:s publicering. NWT:s ansvarige utgivare svarar.
Foto: Lisa Olaison
Efter lördagens artikel om den kvinna i Kil som tidigare i år blev mördad av en yngre ensamkommande man, känner jag mig tvungen att skriva och uttrycka min avsky mot vad NWT väljer att publicera.

Här har vi en kvinna som verkar ha lagt stor del av sitt liv på att hjälpa andra människor. Hon mördas brutalt. En fruktansvärt händelse som utöver att skapa bestörtning bland oss alla, också naturligtvis blir en livslång sorg, chock och ett enormt trauma hos hennes familj och nära vänner. Kvinnan själv och hennes närmaste är de brottsoffer i detta. Offer. De har drabbats av något de själva inte valt eller kunde påverka.

Hur kan då NWT välja att så onyanserat återge delar av hennes innersta, i form av högst personliga dagboksanteckningar? Välja att onyanserat återge spekulationer om att hon och mördaren skulle haft en intim relation? Inga bevis för detta finns mer än antydningar i en dagbok och mördarens egen berättelse.

Om det så skulle finnas viss sanning i detta - hur kan ni bidra till att solka ned en människas hela livsgärning och person genom att återge denna information och sprida icke-bevisad information? Göm er inte bakom att detta är av allmänt intresse och att viss dokumentation i förundersökningar och så vidare kan vara offentliga.

NWT behöver för detta inte aktivt vara med och sprida detta vidare. Ni är ingen (eller jag trodde inte ni var) den typen av låg skvallerblaska, som gör vad som helst för rubriker. Skäms på er! Verkligen skäms.

Jag lider med hennes familj.

Och jag lider med er, som så tydligt tappat er professionella journalistiska riktning.

Emotser en offentlig replik på detta och hur ni resonerat när ni väljer att smeta ut ett mordoffers allra innersta och smutskasta personen i fråga för all framtid.

Josefin Gullstrand

Svar direkt:

Publiceringar kring brott ska präglas av hänsyn till brottsoffer och anhöriga. Samtidigt måste vi berätta det som är relevant för att våra läsare ska kunna förstå händelsen och det som kan komma att bli viktigt i rättsprocessen och i den kommande domen. Detta är en avvägning mellan två intressen som görs vid varje enskild publicering.

I det aktuella fallet är relationen mellan offret och det åtalade en central del av åtalet och den bevisning som åklagaren lägger fram för tingsrätten. Det är även något som den åtalade mannens försvarare lyfter fram. Han menar att mannen varit i en beroendeposition till kvinnan som skulle hjälpa honom att integreras i samhället.

Väljer vi att inte berätta om detta minskar möjligheterna för våra läsare att förstå vad som har hänt, hur åklagaren resonerar i åtalet, hur mannen ställer sig till anklagelserna och i förlängningen även utslaget i en kommande dom. Då har vi inte fullföljt vår roll som nyhetsförmedlare.

Jag vill avslutningsvis klargöra att vi inte återger några spekulationer i vår artikel. Uppgifterna är hämtade ur polisens och åklagarens förundersökning, vilka ligger till grund för åtalet. Förundersökningen innehåller även teknisk bevisning.

Mikael Rothsten

Ansvarig utgivare NWT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.