Replik: Hur mycket är Moderaterna beredda att betala extra för el från kärnkraft?

Publicerad:
Det pågår en revolution inom utvecklingen av förnybar energi, främst sol- och vind. När nu Moderaterna talar om att trygga Sveriges elförsörjning nämner de inte att vindkraften i Sverige byggs ut i rasande fart, skriver Liv Jofjell. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Bäst klimatnytta på kortast tid skulle kunna fås genom att stänga äldre kärnkraftverk, använda de insparade driftskostnaderna till förnybar energi och därmed ersätta kolet, skriver Liv Jofjell.

Svar till Lars Hjälmered, Jessica Roswall och Louise Meijer (NWT 2/10).

Grön omställning kräver ren el, skriver representanterna för Moderaterna. Det är glädjande att Moderaterna insett klimatkrisens allvar och vill satsa på en grön omställning. Elektrifiering av fordonsflottan och stöd till industrins omställning bort från fossil energi – utmärkt.

Enligt artikelförfattarna ska Sveriges långsiktiga elförsörjning tryggas genom att ”nuvarande kärnkraft ska värnas och drivas vidare, och utvecklingen av fjärde generationens kärnkraft påbörjas”.

Vad menar Moderaterna med att kärnkraften ska värnas? Att något behöver värnas innebär att det är utsatt för ett hot av något slag. Att kärnkraften världen över är på nedgång kan förvisso ses som hotfullt. Men det är knappast människor som ogillar radioaktiv strålning och fruktar kärnkraftsolyckor som påverkar denna nedgång. Det är den fria marknaden.

Det pågår en revolution inom utvecklingen av förnybar energi, främst sol- och vind. När nu Moderaterna talar om att trygga Sveriges elförsörjning nämner de inte att vindkraften i Sverige byggs ut i rasande fart. 2018 var vindelproduktionen 17 TWh. 2023 kommer den att vara fördubblad genom vindkraftverk som just nu är under uppbyggnad. Detta motsvarar tre kärnkraftsreaktorer. Till detta kommer ökande mängd solel och fler planerade vindparker.

Vindkraft byggs numera utan subventioner. Tanken med en fungerande marknadsekonomi är att bäst och billigast vinner. Och det är just detta som sker. Varje nytt vindkraftverk är effektivare än det förra och kostar mindre. Och 2019 har landbaserad vindkraft, och även större solparker, blivit billigare än enbart driftskostnaderna för befintliga kolkraftverk och även befintlig kärnkraft i många länder. Diskussionen om att bygga ny kärnkraft har obemärkt somnat in.

I september kom den årliga utgåvan av World Nuclear Industry Status Report, ett oberoende internationellt uppslagsverk med allt som går att mäta inom kommersiell kärnenergi och där tendenser därför blir tydliga. FN:s klimatpanel har visat att utsläppen av koldioxid måste halveras inom tio år och vara nära noll år 2050. I rapporten diskuteras hur så mycket koldioxid som möjligt ska kunna minskas till lägsta möjliga kostnad på kortast möjliga tid för att skydda klimatet. En slutsats, som bland annat uppmärksammats i Dagens Industri, överraskade.

Det kostar allt mer att hålla dagens kärnkraftverk igång när vind- och solel producerar allt billigare. Bäst klimatnytta på kortast tid skulle kunna fås genom att stänga äldre kärnkraftverk, använda de insparade driftskostnaderna till förnybar energi och därmed ersätta kolet, visar rapporten. Radikalt och en helt ny tanke för många. I ljuset av utvecklingen på elmarknaden måste moderaterna precisera hur stora subventioner de är beredda att satsa för att ”värna” kärnkraften.

Fjärde generationen då? Moderaterna vill satsa 100 miljoner årligen för att påbörja utvecklingen av fjärde generationens kärnkraft i Sverige. Det låter som om det är något nytt. Det är det inte. Många miljarder har redan plöjts ner i försök som avbrutits för att de visat sig för riskabla och dyra, bland annat i USA, Japan och Tyskland. Senast avslutades EU-projektet Astrid i Frankrike efter 13 år, 8 miljarder kronor och inget resultat.

Hur mycket är Moderaterna beredda att betala extra för el från kärnkraft?

Liv Jofjell

Föreningen Värmland mot Kärnkraft

Artikeltaggar

DebattElEUIPCCKärnkraftKlimatLars HjälmeredLouise MeijerModeraternaVindkraft

Läs vidare