Slopa handikappkraven för Attefallshus

Publicerad:
Ingen av kommunerna som ingår i en studie gjord av Boverket anger att Attefallshus har bidragit till bostadsförsörjningen, skriver Viktor Nilsson. Foto: Claudio Bresciani / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Om regeringen vill göra Attefallshus attraktivt för villaägare behöver kravet på handikappanpassning slopas, skriver Viktor Nilsson.

I dag har 240 av Sveriges 290 kommuner bostadsbrist. För att skapa fler bostäder lanserade regeringen 2014 Attefallshuset, vars inofficiella namn kommer från dåvarande bostadsminister Stefan Attefall. Ett Attefallshus är en så kallad komplementbyggnad som får vara max 25 kvadratmeter, vilket ger en invändig area på cirka 22 kvadrat. Det kan byggas utan bygglov och får användas som permanentbostad.

Vid lanseringen förutspådde Villaägarnas riksförbund att reformen skulle ge uppåt 200 000 nya bostäder. Men enligt Boverket hade kommunerna 2017 bara fått in cirka 4 000 ansökningar om att bygga Attefallshus som bostad sedan lanseringen 2014. Det motsvarar cirka fyra extra bostäder per kommun och år. Dessutom används många av husen inte som ny permanentbostad, utan som gästhus, fritidshus eller utökning av befintlig bostad enligt Boverket. Ingen av kommunerna som ingår i en studie gjord av Boverket anger att Attefallshus har bidragit till bostadsförsörjningen.

Nu vill bostadsminister Per Bolund (MP) utöka arean för Attefallshus med fem kvadratmeter, den så kallade ”Bolundaren”. Lagändringen kan göra Attefallshusen till ett "attraktivare boendealternativ för fler" enligt Boverket.

Men reformen missar en stor orsak till det svala intresset för Attefallshus. Många av våra kunder som överväger att bygga Attefallshus vill göra det för att hyra ut det. En familj som hyr ut till en student har på några få år fått tillbaka kostnaderna för bygget och får därefter ett tillskott till hushållskassan, sparandet eller pensionen. Win-win.

Men Attefallshuset måste då, enligt nuvarande regler, klassas som permanentbostad vilket i sin tur kräver att det är handikappanpassat enligt samma regler som för större bostadshus. Det innebär att en rullstol, med en förväntad svängradie om minst 1,3 meter, måste kunna röra sig fritt i och utanför huset. På 22 kvadrat ska man dessutom få in minst 80 centimeter mellan diskho och spis (glöm trinettkök) och ett oproportionerligt stort badrum.

Ett alternativ är att bygga Attefallshus som fritidshus då denna klassning inte omfattas av handikappkraven, men tänker man inte själv bo i huset någon gång får man inte heller hyra ut det i andra hand som permanentbostad. Problematiskt är också att kommunerna tycks tolka reglerna olika och ge startbesked att bygga Attefallshus som permanentboende på olika grunder. Vår bedömning är att långt ifrån alla Attefallshus som uppförts för permanentboende är handikappanpassade enligt reglerna. Vi har själva inte sett ett enda Attefallshus som lever upp till kraven.

Om regeringen vill göra Attefallshus attraktivt för villaägare behöver kravet på handikappanpassning slopas. Införandet av Bolundaren är därmed ett utmärkt tillfälle att göra detta och ge boendeformen bättre förutsättningar att bidra till fler bostäder i Sverige.

Viktor Nilsson

Vd, Samtrygg

Artikeltaggar

AttefallshusBostadspolitikBoverketDebattMiljöpartietPer BolundStefan AttefallVillaägarnas Riksförbund

Läs vidare