Ingen flytt av musslor - ingen bro mellan Råtorp och Färjestad

Insändare
PUBLICERAD:
Flera tusen musslor flyttas uppströms i Klarälven – för hand. Flytten är en säkerhetsåtgärd inför det stundande brobygget mellan Färjestad och Råtorp som potentiellt skulle kunna skada musslorna.
Foto: Helena Karlsson
Svar till Bengt i Kil, insändare om musslor i NWT 6 oktober 2019.

Signaturen Bengt i Kil ställer, med en viss ironisk omskrivning, frågan om det är rimligt att med offentliga medel bekosta flytten av musslor som finns på en plats där en bro ska byggas.

Det korta svaret på den frågan är att ja, det måste vi göra.

Skälet till det är att det är ett villkor som mark- och miljödomstolen ställt i samband med den obligatoriska prövningen av broprojektet i domstolen. Alltså: ingen flytt av musslor = ingen bro.

Ett längre svar skulle även inrymma ett resonemang om varför det är viktigt att värna om biologisk mångfald och bevara en art eller en livsmiljö för flera arter i samband med att vi bygger nytt och utvecklar vårt samhälle.

Men det svaret skulle nog bli alldeles för långt för NWTs insändarsida.

Men Bengt i Kil, du är välkommen att höra av dig till mig så kan jag förklara varför jag tycker det är viktigt att vi inte förstör för musslorna när vi bygger en bro eller varför vi jobbar med andra naturvårdsprojekt som att större vattensalamandern, mindre myrlejonsländan och mindre hackspetten ska trivas här.

Michael Sundholm, utvecklingssamordnare för mark- och exploateringsprojekt på Karlstads kommun.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.