Vem ska installera solcellerna?

Debatt
PUBLICERAD:
Men i dag är installationstakten av laddstolpar mycket låg. För att säkra framtiden för elfordon krävs fler installatörer som kan genomföra en sådan omfattande laddinfrastruktur, skriver Ola Månsson och Amanda Rafter Ekenman.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Satsningar på laddstolpar och solceller behöver matchas med utbildningssatsningar på fler elinstallatörer, vatten-, värme- och sanitetsexperter och experter inom ventilation, skriver Ola Månsson och Amanda Rafter Ekenman.

I regeringens höstbudget finns flera klimatsatsningar. Premien för eldrivna bussar breddas och ska även omfatta lastbilar och arbetsmaskiner, som till exempel traktorer och hjullastare. Solcellsbidraget fylls på. Det blir ytterligare en satsning på laddstationer för elbilar, nu i glesbygd.

Klimatsatsningarna är en del i regeringens mål att nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll i Sverige år 2045. För att nå målet krävs kraftigt minskade utsläpp från industrin och från inrikes transporter. Det bygger i sin tur på elektrifiering och energieffektivisering. Det krävs ny teknik för att minska energiåtgången genom smartare användning av energi, ljus, luft, vatten, värme och kyla.

Så långt en röd tråd mellan mål och medel. Ökade klimatinvesteringar ska sänka utsläppen. Dessvärre saknas en komponent i regeringens ekvation, nämligen att se till att det också finns tillräckligt många kunniga installatörer som kan förverkliga Sveriges långsiktiga klimatsatsningar. Installatörer har här en nyckelroll att spela.

Omställningen av fordonsflottan är ett tydligt exempel på installatörernas klimatnytta. Framväxten av elbilar kräver ny infrastruktur: översiktliga beräkningar tyder på att det kommer att behövas uppemot 2,5 miljoner laddstolpar i Sverige år 2030. Det kan spara 7,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, motsvarande 14 procent av Sveriges totala utsläpp år 2017. Men i dag är installationstakten av laddstolpar mycket låg. För att säkra framtiden för elfordon krävs fler installatörer som kan genomföra en sådan omfattande laddinfrastruktur.

Ett ytterligare exempel är installationer av solceller som år 2040 kan spara uppemot 9 miljoner ton koldioxidekvivalenter – vilket är lika mycket som om halva Sveriges befolkning skulle flyga till Asien varje år. Det skulle kräva en kraftig utbyggnad, och därmed ett betydande tillskott av installatörer som har kompetensen att utföra dessa solcellsinstallationer.

Många av de tekniker som krävs för att elektrifiera fler industriella processer, fordonsflottan samt för att göra den energieffektivisering som krävs, finns alltså redan här. Den stora utmaningen är att planera och utföra energi- och klimattransformationen. Vi har flera konkreta förslag på hur vi får en effektivare kompetensförsörjning men steg ett är att utbildningspolitiken behöver bli en del av regeringens samlade klimatstrategi.

Satsningar på laddstolpar och solceller behöver matchas med utbildningssatsningar på fler elinstallatörer, vatten-, värme- och sanitetsexperter och experter inom ventilation.

Utan fler installatörer, från montörsnivå till medarbetare med spetskompetens, så riskerar regeringens klimatsatsningar gå om intet.

Ola Månsson

Vd, Installatörsföretagen

Amanda Rafter Ekenman

Ansvarig för kompetensförsörjning, Installatörsföretagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.