Skyttedal: 5G innebär hot och möjligheter

Signerat
PUBLICERAD:
Givet vad Huawei är för företag, och att Kina har en lång historia av cyberattacker i syfte att stjäla immateriell egendom och bedriva spionage, borde det föranleda starkare reaktioner än vad vi sett hittills, skriver Sara Skyttedal.
Foto: Chinatopix via AP

Direkt från Europaparlamentet

IT-frågorna och säkerhetsaspekterna kring dessa är en av de frågor jag vill prioritera i Europaparlamentets Industriutskott denna mandatperiod, skriver Sara Skyttedal.

Europa befinner sig i ett skifte från fjärde till femte generationens mobilt bredband. Hotet från Kina i denna process är väldokumenterat. Det råder inte längre några tvivel om huruvida det råder en sammanflätning mellan kinesiska staten och styrningen av mobilföretaget Huawei. Det är en obestridlig sanning.

Därför har många också höjt på ögonbrynen åt det 5G-seminarium som arrangeras senare i oktober i Europaparlamentet. Anledningen är att Huawei och kinesiska staten är inbjudna att presentera sin syn på saken. För all del också för att ”grillas” av Europaparlamentariker, men det är också lätt att tolka det hela som legitimitetsskapande för deras agenda.

För att genomföra skiftet till 5G krävs omfattande infrastrukturutbyggnad i hela Europa. Huawei är en av de aktörer som deltar i offentliga upphandlingar. Givet vad Huawei är för företag, och att Kina har en lång historia av cyberattacker i syfte att stjäla immateriell egendom och bedriva spionage, borde det föranleda starkare reaktioner än vad vi sett hittills.

Huawei förnekar anklagelser om att användare riskerar att dess teknik och statlig kommunikation används för spionage och menar att de skulle motstå all begäran att dela information med den kinesiska staten. Det finns väldigt få anledningar att tillskriva dessa utsagor någon trovärdighet.

Till följd av det uppenbara hotet har Frankrike infört en ny lag som ger premiärministern makt över det slutgiltiga beslutet om 5G-nätverkssäkerhet. I Italien återupprepade regeringen en handelsförsvarsmekanism för att låta premiärministern ingripa i kontrakt med utländska 5G-leverantörer. Tyskland och Storbritannien håller på att uppdatera sina krav på säkerhet. Även i Sverige har regeringen börjat agera för att öka möjligheterna att ta säkerhetshänsyn vid fördelningen av 5G-frekvenser som kommer ske i början av nästa år.

Det är bra att länderna börjar agera, även om det sker i senaste laget. Det gäller även de åtgärder som nu sker på EU-nivå. EU-kommissionen bad i mitten av juli EU:s medlemsländer att informera om sina säkerhetsförfaranden. Ambitionen från kommissionen är att utarbeta en gemensam europeisk strategi gentemot Huawei och andra utländska leverantörer vid årets slut. Under tiden fortsätter 5G-infrastruktur att byggas ut och spektrumauktioner att ske, med Huawei allestädes närvarande.

IT-frågorna och säkerhetsaspekterna kring dessa är en av de frågor jag vill prioritera i Europaparlamentets Industriutskott denna mandatperiod. 5G kommer av sig självt att göra frågan om cybersäkerhet mer relevant. Nätverken blir mer intelligenta och anpassningsbara genom användning av mjukvara och molntjänster.

Att till den komplexa säkerhetssituationen addera en risk i form av en leverantör med kopplingar till Kinas kommunistparti, med möjliga ”bakdörrar” eller ”buggdörrar”, är exceptionellt oroväckande. Det är helt enkelt mycket svårt att förstå varför något land i den västra hemisfären ens skulle kunna överväga att använda Huawei i sin 5G-infrastruktur.

Sara Skyttedal

Europaparlamentariker (KD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.