Hoppa till huvudinnehållet

Ett inkluderande FN med Taiwan ombord

Publicerad:
Taiwan är redo och fast beslutet att bidra. Om FN fortsätter att ge efter för Kinas påtryckningar och tillbakavisar Taiwans deltagande kommer det enbart att uppmuntra Pekings okänslighet, skriver Jaushieh Joseph Wu.
Taiwan är redo och fast beslutet att bidra. Om FN fortsätter att ge efter för Kinas påtryckningar och tillbakavisar Taiwans deltagande kommer det enbart att uppmuntra Pekings okänslighet, skriver Jaushieh Joseph Wu. Foto: Johnson Lai/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Taiwan är en fullfjädrad demokrati och har gjort anmärkningsvärda framsteg mot att nå de globala målen och har även hjälpt andra länder vid behov. Trots detta är Taiwan fortfarande uteslutet från att delta i FN-relaterade möten, skriver Jaushieh Joseph Wu.

I juli färdades Republiken Kinas (Taiwans) president Tsai Ing-Wen, genom New York, en ikon för mångfald och frihet samt hem till FN, som en förberedelse för hennes statsbesök till Taiwans diplomatiska allierade i Karibien. Vid mötet med Taiwans allierades permanenta representanter till FN upprepade president Tsai att Taiwans 23 miljoner människor har rätt att delta i FN. Hon upprepade också att Taiwan är fast beslutet att ansluta sig till sina globala partners för att hjälpas åt att tillsammans nå FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) så att vi kan skapa den värld vi vill ha, och den framtid vi behöver.

De globala målen för hållbar utveckling klargör en plan för en bättre och mer hållbar framtid, vilken ämnar leda världen längs en hållbar och motståndskraftig väg där ingen ”lämnas utanför”. Vid High-Level Political Forum på temat hållbar utveckling betonade FN:s generalsekreterare António Guterres återigen att det är angeläget att öka takten för relevanta åtgärder. Han uppmanade även nationerna att fortskrida med ”inkluderingsimperativet” eftersom att ”utveckling inte är hållbar om den inte är rättvis och inkluderande.”

Principen att inkludera och att inte lämna någon utanför är mycket viktig för att kunna nå de globala målen. Taiwan är en fullfjädrad demokrati och har gjort anmärkningsvärda framsteg mot att nå de globala målen och har även hjälpt andra länder vid behov. Trots detta är Taiwan fortfarande uteslutet från att delta i FN-relaterade möten och aktiviteter på grund av politiska påtryckningar.

Detta har allvarligt underminerat partnerskapsprincipen, grunden för de globala målen, vilken kräver att alla länder, intressenter och olika folk ska delta. Taiwan är fast beslutet och redo att dela med sig av sina framgångar och att fortsatt bidra till den gemensamma ansträngningen för att nå de globala målen.

Internationella organisationer skapas för att nå medlemmarnas gemensamma mål, inte för att tjäna en individuell medlems intressen. Artikel 100 av FN:s stadga klargör tydligt att ”Generalsekreteraren och sekretariatet personal skola vid fullgörandet av sina åligganden icke begära eller mottaga instruktioner från någon regering eller från någon myndighet utanför organisationen.”

Tyvärr förblir FN passivt närhelst Kina påtvingar FN-systemet sin ”ett Kina-princip”. Det senaste exemplet på det här involverar flera dussin icke-statliga organisationer vilka nekades rådgivande status av FN:s ekonomiska och sociala råd för att referenser till Taiwan i deras dokument gick emot Kinas krav.

Denna svåra situation intimiderar inte, och kommer aldrig att intimidera Taiwan. Taiwan är redo och fast beslutet att bidra. Om FN fortsätter att ge efter för Kinas påtryckningar och tillbakavisar Taiwans deltagande kommer det enbart att uppmuntra Pekings okänslighet.

Ansträngningar för att uppnå syftet i internationellt samarbete kring internationella frågor som ekonomiska, sociala, kulturella eller humanitära och att främja och uppmuntra till respekt för mänskliga rättigheter samt grundläggande frihet för alla, enligt artikel 1 av FN-stadgan, blir som följd också lidande. Om nationsvärdarna är allvarliga angående främjandet av inkludering och att göra utveckling hållbart för alla så borde de också öppna sina dörrar för Taiwan.

Dr Jaushieh Joseph Wu

Taiwans utrikesminister

Artikeltaggar

António GuterresDebattFNKinaTaiwanTsai Ing-wen