Stora mängder dricksvatten försvinner i läckor

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
VA-nätet är ett kommunalt ansvar. Men den allvarliga situationen kräver nationellt ledarskap, skriver Joacim Nordh, Hampe Mobärg och Anders Mårtensson.
Foto: Johan Nilsson/TT
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Dricksvattnet har behandlats och renats, därför är det ett stort resursslöseri att det får försvinna genom utläckage, skriver Joacim Nordh, Hampe Mobärg och Anders Mårtensson.

En stor mängd av dricksvattnet i de kommunala vattenledningarna når aldrig hushållen, det visar en rapport från VA-Fakta. I Värmlands län försvinner hela 30 procent av vattnet i utläckage. Trots detta skjuter ansvariga politiker upp nödvändigt underhåll.

De senaste åren har många svenskar fått lära sig att rent dricksvatten inte är en oändlig resurs. Sjunkande grundvattennivåer, vattenbrist och torka har drabbat stora delar av Sverige som ett resultat av klimatförändringarna. Är det då rimligt att vi låter en fjärdedel av det dricksvatten som vi framställer i våra vattenverk läcka bort?

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Dricksvattnet har behandlats och renats, därför är det ett stort resursslöseri att det får försvinna genom utläckage. I grunden är problemet att ledningar är gamla och att nödvändiga investeringar skjuts på framtiden. 2017 var investeringsbehovet i VA-nätet 22 miljarder kronor, men kommunerna investerade bara 12 miljarder. Det betyder att underhållsskulden i Sverige växer med 10 miljarder om året när kommunerna skjuter upp förnyelsen av näten.

Här i Värmlands län försvinner hela 30 procent av dricksvattnet i så kallat utläckage. Det är över snittet i Sverige. En mindre del beror på kommunernas egen förbrukning, huvuddelen beror på rena läckor. Siffrorna har sammanställts av konsultföretaget WSP på uppdrag av VA-Fakta och bygger på kommunernas egen statistik.

Utläckaget i Sverige är i snitt 25,3 procent. Det är alarmerande högt jämfört med andra länder. I Danmark låg det genomsnittliga utläckaget år 2016 på 7,8 procent – en tredjedel av den svenska nivån. Danmark har investerat i ny teknik för att spåra och upptäcka läckor. De har också infört en straffavgift på utläckage som överskrider 10 procent. Det ger resultat.

VA-nätet är ett kommunalt ansvar. Men den allvarliga situationen kräver nationellt ledarskap. Vi förstår att regeringen följer utvecklingen. Tidigare i år fick länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga vattensituationen och Livsmedelsverket inrättar ett dricksvattenråd. Det är bra, men det stoppar inte utläckaget. För att vända utvecklingen krävs medel för att förnya ledningsnäten.

Vi uppmanar miljöminister Isabella Lövin (MP) att ta initiativ till en hearing om förnyelsetakten och utläckaget. Vi som dagligen arbetar på fältet med VA-näten ställer självklart upp om vi får en inbjudan. Regeringen måste snarast samla alla aktörer om vi vill kunna garantera rent dricksvatten till alla i Sverige i framtiden.

Joacim Nordh

Vd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Hampe Mobärg

Vd, Maskinentreprenörerna

Anders Mårtensson

Vd, VVS-Fabrikanternas råd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.