Replik: Vilseledande uppgifter från Stena Renewable

Debatt
PUBLICERAD:
Skadorna för djur och natur liksom störningarna för boende och besöksnäringen blir fortsatt lika förödande stor. Ett unikt fint naturområde skulle bli helt fördärvat, skriver Ragnar Uppström.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
En vindkraftexploatering inom Arvika kommun minskar alltså inte just Arvikabornas klimatpåverkan, skriver Ragnar Uppström.

Svar till Pia Hjalmarsson och Peter Zachrisson (NWT 21/9).

I Stena Renewables inlägg i NWT nyligen rörande vindkraftsexploatering i Stömne hävdar man att det lätt förändrade förslag som företaget nu avser att lägga fram – med några färre vindkraftverk och försumbart lägre höjd – är ett sätt att gå de boende i bygden till mötes. Så är inte fallet.

Ingen i den överväldigande majoritet av starka motståndare till projektet anser att denna förändring är annat än ett spel för galleriet. Skadorna för djur och natur liksom störningarna för boende och besöksnäringen blir fortsatt lika förödande stor. Ett unikt fint naturområde skulle bli helt fördärvat.

Stena Renewable har i inlägget räknat om sin tänkta årliga elproduktion till minskade utsläpp av koldioxid. Hur mycket en kWh el motsvarar i koldioxidutsläpp är till en del beroende av vilket synsätt man har. Man talar om exempelvis svensk elmix, nordisk elmix eller europeisk elmix, där den svenska elproduktionen redan i dag ger unikt lite koldioxid.

När jag kontrollräknar Stena Renewables uppgifter i inlägget rörande vad en tänkt elproduktion i Stömne skulle kunna medföra i minskat koldioxidutsläpp någon annanstans, så framgår det att man har räknat med ett så högt värde på klimatnyttan som 600 gram koldioxid per kWh. Detta kan man jämföra med det värde på 125 gram koldioxid per kWh som statliga Naturvårdsverket så sent som i augusti i år har skrivit att man använder när man kalkylerar klimatnyttan av olika energieffektiviseringsåtgärder som staten ger stöd till.

I inlägget tar Stena Renewable sedan upp en mängd energi- och klimatdata för Arvika geografiska kommun, något som i sammanhanget är helt irrelevant. Den som är något insatt i hur den avreglerade svenska elmarknaden fungerar inser att elproduktionen från vindkraftverk i ett industrilandskap i Stömneskogarna på intet sätt skulle komma just Arvikas medborgare och företag till nytta. Någon sådan koppling finns överhuvudtaget inte.

Elen kommer istället att säljas till bästa pris på den svensk-norska elmarknaden, exempelvis på elbörsen Nord Pool, där en mängd olika elleverantörer sedan lägger bud på elen. En vindkraftexploatering inom Arvika kommun minskar alltså inte just Arvikabornas klimatpåverkan. Där är det istället energieffektivisering samt exempelvis installation av små solelanläggningar på våra byggnader som är värdefullt.

Stena Renewable lyfter även fram nya arbetstillfällen som ett argument. Jag tror att de flesta läsare inser att när ett vindkraftverksområde väl är byggt, så är antalet nya bestående arbetstillfällen näst intill obefintligt. Under byggperioden då? Jo, under en kort period uppkommer ett mindre antal arbetstillfällen, men som vid så många andra stora infrastrukturprojekt i Sverige hyrs då ofta utländsk arbetskraft in av kostnadsskäl.

Långsiktigt skulle en vindkraftsexploatering i området i stället utan tvekan minska antalet arbetstillfällen, exempelvis inom besöksnäringen – något som det redan har kommit mycket bestämda signaler om från turistföretag i bygden.

Så det är hög tid nu för ett snabbt och enhälligt veto från Arvika kommuns sida, innan länsstyrelsen behöver använda skattepengar till en onödig tillståndsbedömning – samt framför allt så att boende och verksamhetsutövare i Stömne, Sölje, Skasås, Glaskogen och Arvika i stort kan få ro igen och se framtiden an med tillförsikt!

Ragnar Uppström

Civilingenjör inom energi- och klimatfrågor

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.