Grön omställning kräver ren el

Debatt
PUBLICERAD:
Fortsatt tillgång till fossilfri el är en förutsättning för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser. Då måste nuvarande kärnkraft värnas och drivas vidare, skriver Lars Hjälmered, Jessika Roswall och Louise Meijer.
Foto: Adam Ihse/TT
Moderaterna föreslår därför ett klimatskatteavdrag för basindustri som investerar i ny teknik som kan minska eller helt eliminera utsläppen, skriver Lars Hjälmered, Jessika Roswall och Louise Meijer.

Om vi på riktigt vill minska de svenska utsläppen måste vi bort från användningen av kol och fossila drivmedel. En omställning till ett grönare samhälle kräver i sin tur en omfattande elektrifiering och nya tekniker som minskar utsläppen. Transporter måste elektrifieras och industrin måste minska sina utsläpp genom nya tekniker. Lika viktigt är det att elen som produceras är fossilfri.

Moderaterna tar därför ett helhetsgrepp om elektrifieringen av Sverige och presenterar en elektrifieringsstrategi. Den innehåller reformer som syftar till att öka Sveriges elproduktion, elektrifiera vägtransporterna och minska utsläppen från industrin:

• Trygga Sveriges långsiktiga elförsörjning

Tack vare kärnkraften och vattenkraften är den svenska elförsörjningen nästintill fossilfri. Fortsatt tillgång till fossilfri el är en förutsättning för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser. Då måste nuvarande kärnkraft värnas och drivas vidare, och utvecklingen av fjärde generations kärnkraft påbörjas. Vi satsar 100 miljoner kronor årligen för att påbörja utvecklingen av fjärde generationens kärnkraft i Sverige.

• Fler bilar och lastbilar måste gå på el

Transporter står för ungefär en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. För att minska utsläppen krävs klimatsmarta lösningar. Moderaterna tar nu ytterligare steg mot att fler bilar och lastbilar ska drivas av el. Vi dubblar därför regeringens satsning på elvägar för tunga transporter och femdubblar satsningen på publika laddstolpar för personbilar.

• Industrins utsläpp måste minska

Sverige har en omfattande basindustri, som skapar tillväxt jobb och bidrar till vår konkurrenskraft. Basindustrin står samtidigt för en stor del av våra utsläpp av växthusgaser. Moderaterna föreslår därför ett klimatskatteavdrag för basindustri som investerar i ny teknik som kan minska eller helt eliminera utsläppen.

Menar vi allvar med att ställa om till ett grönare samhälle måste elen vi producerar vara ren. Bilar och lastbilar måste i större utsträckning drivas av el och vi måste uppmuntra initiativ som minskar utsläppen inom industrin. Då kan vi på göra skillnad riktigt och skapa ett samhälle fritt från utsläpp – och som värnar både Sveriges tillväxt och miljö.

Lars Hjälmered (M)

Näringspolitisk talesperson

Jessika Roswall (M)

Trafikpolitisk talesperson

Louise Meijer (M)

Miljö- och klimatpolitisk talesperson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.