Anpassning till Jöken

Ledare
PUBLICERAD:
Bekväm i Jök-boet.
Foto: Tommy Pedersen/TT
En sak står fullkomligt klar efter helgens Centerstämma i Karlstad. Centerpartiet är ett fullfjädrat stödparti åt de rödgröna. Inte ett spår av kritik mot regeringen eller januariöverenskommelsen hördes. Talet om att vara en liberal opposition är utrensat ur partiets vokabulär, och det är lika bra då det var en chimär redan från början.

Det var intellektuellt ohederligt att hävda att man skulle fortsätta att vara ett oppositionsparti även sedan man ingått januariöverenskommelsen. Efter bara ett drygt halvår så har Centerledningen också insett att väljarna inte är så dumma att de skulle gå på den finten. Samarbetar man med regeringen i alla avgörande frågor är man ett stödparti, inte ett oppositionsparti. Att hävda något annat var bara löjeväckande.

Därför går man nu helt in på samarbetet. Det framgick med all önskvärd tydlighet under partiledaren Annie Lööfs tal till stämman. Jökens 73 punkter lyftes fram, också de som egentligen inte hade Centerprägel. Det miljöpartistiska friåret och den socialdemokratiska familjeveckan skall nu försvaras av Centerpartiet. Givetvis lyfter man helst fram den Centerpolitik som finns i Jöken, men varför försvara andra partiers politik?

Man hör aldrig Stefan Löfven (S) eller Magdalena Andersson (S) applådera borttagandet av värnskatten eller den radikala omstöpningen av arbetsmarknadspolitiken. På sin höjd säger de att de därtill är nödda och tvungna. Centerns liberala systerparti Liberalerna har också en mer avmätt inställning, och har en partiledning som nog helst skulle vilja hitta en snabb ursäkt för att lämna Jök-boet, givet hur illa de ligger till i opinionen. Centern är nu verkligen det sanna Jök-partiet. Ingen intern kritik får störa detta, och givet den hallelujastämning som rådde bland ombuden så är det inget Lööf behöver oroa sig för.

Märkligt nog så fronderade man bara i en stor fråga, och det var beslutet om att verka för att manlig omskärelse skall förbjudas. För att vara ett parti som säger sig välkomna öppenhet, mångfald och öppna gränser så är det monumentalt tondövt och rent stötande att fatta ett beslut som i praktiken skulle omöjliggöra judiskt liv i Sverige. Dessutom skulle det drabba den muslimska befolkningen. Därmed gör Centern de två ytterkantspartierna Vänstern och Sverigedemokraterna sällskap, och ger förbudslinjen ökad legitimitet.

Annie Lööf och partiledningen argumenterade mot beslutet, och det hedrar dem, men det togs ändå med stor majoritet – 314 mot 166. Till Sveriges Radios Ekot säger Lööf att "det här är ingenting vi kommer att skriva riksdagsmotioner om", vilket måste framstå som utmanade för stämmomajoriteten. Dessutom så skrev hon år 2007 själv under en motion mot vad hon då kallade "könsstympning". Där har hon dock ändrat uppfattning, kanske när hon insåg vad ett förbud skulle betyda mot svenska judar och muslimer.

Det är symptomatiskt att dagens liberala centerpartister besitter en sådan religiös analfabetism. Det går hand i hand med det individfokuserade nyliberala perspektivet där man helt enkelt inte förstår vad sociala sammanhang, historia, tro, sedvänjor och traditioner betyder för olika grupper och människor. Det gamla mer pragmatiska Centerpartiet hade (åtminstone efter kriget) aldrig kommit på en sådan här tanke.

Hur länge kan den här spretigheten i vad Centern står för hålla innan den klappar ihop av sina inneboende motsägelser?

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.