Hoppa till huvudinnehållet

Ska vara en viktig och angelägen kyrka - även på Rud

Publicerad:
Domprost Harald Cohén svarar om Rudskyrkans framtid.
Domprost Harald Cohén svarar om Rudskyrkans framtid. Foto: Lisa Olaison

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till: Uppmaning Rädda Rudskyrkan

Grundorsaken till de förändringar som genomförs i Karlstads pastorat just nu är att Svenska kyrkan tappar medlemmar. Avyttring av Herrhagskyrkan och Rudskyrkan och en del andra fastigheter samt minskning av vår personal med 13 tjänster är ett sätt att anpassa verksamheten till den verklighet som uppstår när intäkterna minskar. Som du säkert förstår är det många, både anställda och förtroendevalda politiker, som varit involverade i att ta fram dessa förändringar. Jag tror inte någon av oss tycker att det känns bra när vi måste dra ner på våra lokaler, verksamheter och personal.

Till lokalerna som vi måste göra oss av med har vi inbjudit till samtal med församlingsbor för att försöka informera om varför vi inte har möjlighet att ha kvar lokalerna. Jag förstår, utifrån mötet med dessa personer, hur viktiga och angelägna dessa mötesplatser är. Tyvärr är ändå förändringarna nödvändiga då vi inte klarar ekonomiskt att fortsätta som tidigare.

Flera av våra byggnader i Karlstads pastorat har ett kulturhistoriskt värde som gör att vi är skyldiga enligt kulturmiljölagen att hålla dem i ordning. Dit hör Metakapellet. För dessa byggnader kan vi också söka bidrag i samband med renoveringar, som till exempel kyrkoantikvarisk ersättning, vilket självklart görs i möjligaste mån.

Arbetet kring ovanstående förändringar har pågått i flera år och resulterade i Kyrkofullmäktiges beslut i november förra året, och nu håller det på att verkställas. Beslutet om Rudskyrkan är alltså redan taget. Vår ambition är att på något sätt vara närvarande på Rud även i framtiden och arbetet med det fortsätter. Min önskan, som jag upplever delas av alla våra anställda och förtroendevalda, är att vi trots förändringar ska vara en viktig och angelägen kyrka för våra församlingsbor framöver, inte bara på Rud utan i alla våra fem församlingar i Karlstads pastorat.

Du är välkommen att höra av dig för vidare samtal.

Harald Cohén, domprost i Karlstads pastorat

Artikeltaggar

Harald CohénInsändareRudRudskyrkan